Quantity Surveyor là gì? tìm hiểu về nghề QS qua một video tiếng Anh chuyên ngành
Một ngày làm việc của 1 Kỹ sư QS Quantity Surveyor
Phần khối lượng thép trong dự toán công trình khi thống kê cốt thép có tính phần mối nối không
Hiểu về vốn lưu động ban đầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh như thế nào?
Bản chất của việc lập giá thầu và giá thầu dự đoán bằng phần mềm dự toán và dự thầu
Muốn thanh toán hạng mục PCCC thì phải thực hiện đầy đủ các bước gì
Lớp Kỹ sư QS Quantity Surveying GXD chia sẻ với bạn những điều rất quý giá
Quy tắc đạo đức của một kỹ sư
Học về Định mức dự toán: Máy lu trong công tác đầm cát là lu bánh thép hay bánh lốp?
Học lớp đọc bản vẽ bóc khối lượng công trình tại GXD
10 nội dung tin học Văn phòng Xây dựng mà Kỹ sư QS GXD và anh em xây dựng cần trang bị
Học lập dự toán công trình: Thông báo giá vật liệu không có loại mình cần thì phải làm sao?
Học dự toán công trình: Khái niệm về Thu nhập chịu thuế tính trước (TL)
Bài học từ dấu chấm màu đen trên trang giấy trắng
Học dự toán công trình: Cách xác định Chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng
Để làm được dự toán ở vai trò là nhân viên Công ty Tư vấn thiết kế hoặc Chủ đầu tư, Ban QLDA thì phải học những môn gì?
Học dự toán công trình: Nội dung của Chi phí gián tiếp trong Chi phí xây dựng công trình
Thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 32/2015 như nào khi chưa có Thông tư hướng dẫn?
Làm thế nào để trở thành Kỹ sư có Nghiệp vụ quản lý thi công giỏi?
Tài liệu và phương pháp tự học dự toán xây dựng