Quantity Surveyor là gì? tìm hiểu về nghề QS qua một video tiếng Anh chuyên ngành
Một ngày làm việc của 1 Kỹ sư QS Quantity Surveyor
Phần khối lượng thép trong dự toán công trình khi thống kê cốt thép có tính phần mối nối không
Hiểu về vốn lưu động ban đầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh như thế nào?
Bản chất của việc lập giá thầu và giá thầu dự đoán bằng phần mềm dự toán và dự thầu
Cảm hứng học tập từ câu chuyện nữ sinh Hong Kong biết 6 ngôn ngữ
Muốn thanh toán hạng mục PCCC thì phải thực hiện đầy đủ các bước gì
Lớp Kỹ sư QS Quantity Surveying GXD chia sẻ với bạn những điều rất quý giá
Quy tắc đạo đức của một kỹ sư
Chuyện thuở bé bắt cá và bài học về sự kiên trì theo đuổi mục tiêu của thầy Nguyễn Thế Anh
Tại sao chỉ thấy bài 1 còn các bài học khác đều bị khóa, bị ẩn?
Đào tạo được một người thầy tốt, được cả một thế hệ
Thầy cho em hỏi số liệu để làm đồ án, đề tài lập và phân tích dự án thì cần những gì?
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu lấy chứng chỉ hành nghề Đấu Thầu
Khóa học Nghiệm thu hoàn công quản lý chất lượng công trình GXD
Lợi ích đạt được sau khi tham gia Khóa học thanh quyết toán
Lớp Dự toán và đo bóc khối lượng Online
Khóa học dự toán công trình GXD học xác định đủ 6 nội dung chi phí
Thói quen giao tiếp bất đồng bộ và hiệu suất làm việc khi WFH
Để việc học kiến thức và kỹ năng hiệu quả hơn