Khóa học đào tạo Kỹ sư QS (Quantity Serveyor) Kiểm soát khối lượng, Quản lý chi phí, Kiểm soát chi phí.
Khóa học lập Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án GXD
Khóa học lập hồ sơ dự thầu GXD dành cho các bạn làm Công ty thi công xây dựng
Khóa học Quản lý chất lượng GXD: lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, nhật ký thi công
Để làm được dự toán ở vai trò là nhân viên Công ty Tư vấn thiết kế hoặc Chủ đầu tư, Ban QLDA thì phải học những môn gì?
Học dự toán công trình: Nội dung của Chi phí gián tiếp trong Chi phí xây dựng công trình
Thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 32/2015 như nào khi chưa có Thông tư hướng dẫn?
Làm thế nào để trở thành Kỹ sư có Nghiệp vụ quản lý thi công giỏi?
Tài liệu và phương pháp tự học dự toán xây dựng
Vì sao phải biết phương pháp dùng đơn giá địa phương và bài toán bù trừ chênh lệch vật tư?
Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên gxd.edu.vn để tham gia các khóa học online
GXD tư vấn cấp Chứng chỉ Hành nghề xây dựng nhanh gọn, thủ tục đơn giản, đúng hẹn, uy tín
Khóa học Đo bóc khối lượng lập dự toán tốt nhất
 Khóa học đo bóc khối lượng và lập dự toán  ở đâu tốt nhất
Nội dung khoá học Dự toán cơ điện M&E tại GXD
Khóa học nghiệm thu hoàn công quản lý chất lượng công trình GXD
 Phần mềm Dự thầu GXD dùng là thắng thầu
Phần mềm nghiệm thu thanh toán GXD
9 nguyên tắc khi mới đi làm để trở thành người lao động khôn ngoan và chuyên nghiệp
Phần mềm Thanh quyết toán GXD giúp gì cho công việc của bạn?