Đấu thầu, ôn thi Chứng chỉ Hành nghề đấu thầu

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

200,000 ₫

400,000 ₫

Đăng nhập
» Thời lượng : 0 giờ
» Bài giảng : 56 bài
» Đính kèm : 16 tài liệu
» Trắc nghiệm : 475 câu hỏi
» Thi trắc nghiệm : 40 bài
» Xem trước : 8 bài học
» Ngôn ngữ : Tiếng Việt
» Trình độ : Mọi cấp độ
» Chứng chỉ : Cấp chứng chỉ
» Ghi danh : 1,481 đã theo học

Khóa học ôn thi Chứng chỉ Hành nghề đấu thầu. Học online, học từ xa, tự học qua mạng.

Chia sẻ nhiều kinh nghiệm về học ôn thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu cấp bởi Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KHĐT.

➦ Đầy đủ tài liệu ôn thi, Nghị định, Thông tư

➦ Bài thi trắc nghiệm phong phú, chia theo chủ đề và tổng hợp

➦ Các bài thi tự luận mô phỏng như kì thi thật, có giải mẫu

➦ Video bài giảng về văn bản luật và các tình huống đấu thầu.

➦ Khóa học cũng rất tốt để bạn bổ sung nhiều kiến thức liên quan đến công việc đấu thầu như: lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, xử lý tình huống trong đấu...

- Phù hợp với các bạn ở xa, bận rộn không đến được lớp, các bạn muốn tự học về đấu thầu.

- Phù hợp với cán bộ tại các địa phương, không có tổ chức khóa học ôn thi đấu thầu.

- Dành cho các học viên của GXD ôn thi, bổ trợ theo hình thức kết hợp online và offline (Blended Learning).

- Rất tốt cho các chuyên gia các bạn làm công việc về đấu thầu tự ôn luyện lại kiến thức để hành nghề

Hãy kích vào tab Bài học để xem các bài học bạn sẽ thấy rất hấp dẫn.

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia khóa học: Mời bạn kích vào đây.

Liên hệ ngay Ms Thu An 0985 099 938 để đăng ký học hoặc để biết thêm chi tiết.

Chuyên đề 1: Tổng quan, hệ thống quy định về đấu thầu

 • Một số chú ý và quy ước khi làm bài trắc nghiệm trên hệ thống
 • Tài liệu để ôn thi sát hạch chứng chỉ đấu thầu
 • Tìm hiểu về kì thi, đề thi trắc nghiệm, viết bài luận
 • Phương pháp học: Luyện siêu trí nhớ để học tập tốt
 • Kết cấu, phạm vi, đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
 • Bài giảng về Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
 • Trắc nghiệm Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
 • Trắc nghiệm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
 • Bài trắc nghiệm về các điều khoản quy định
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 1

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

 • Một số chú ý để đạt điểm cao khi làm bài thi Viết
 • Một số kinh nghiệm khi làm bài thi trắc nghiệm sát hạch đấu thầu
 • Trắc nghiệm Quy định, quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm về những quy định chung trong đấu thầu
 • Trắc nghiệm Lựa chọn nhà thầu, tổ chuyên gia
 • Trắc nghiệm Thời gian trong đấu thầu
 • Bài Trắc nghiệm về tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2

Chuyên đề 3: Hợp đồng theo Luật đấu thầu

 • Bài thi viết tự luận mẫu xử lý 1 tình huống ôn thi Chứng chỉ đấu thầu
 • Trắc nghiệm Giá, thanh toán
 • Bài Trắc nghiệm về hợp đồng theo luật đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3

Chuyên đề 4: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • Bài thi viết mẫu tự luận xử lý 2 tình huống ôn thi Chứng chỉ đấu thầu
 • Danh mục văn bản về Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu
 • Bài Trắc nghiệm về xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 4

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

 • Bài thi viết tự luận số 1 đủ 10 câu kèm bài giải mẫu hoàn chỉnh
 • Trắc nghiệm Ưu đãi, đấu thầu quốc tế
 • Trắc nghiệm Công tác kiểm tra hoạt động đấu thầu
 • Trắc nghiệm Tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Bài Trắc nghiệm về Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 5

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 • Bài thi viết số 2 đủ 10 câu kèm bài giải mẫu hoàn chỉnh
 • Trắc nghiệm Đấu thầu xây lắp theo thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
 • Trắc nghiệm Đấu thầu qua mạng (Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC)
 • Bài Trắc nghiệm về xử lý vi phạm trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 6

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 • Bài 1 Thi viết tự luận Chứng chỉ Hành nghề Đấu thầu học viên tự làm
 • Bài trắc nghiệm về đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Bài Trắc nghiệm về các hành vi bị cấm trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 7

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

 • Bài 2 Thi viết tự luận Chứng chỉ Hành nghề Đấu thầu học viên tự làm
 • Trắc nghiệm về Dịch vụ, phi tư vấn theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT
 • Trắc nghiệm Đấu thầu Chọn đáp án đúng
 • Mua sắm hàng hóa theo thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT
 • Bài trắc nghiệm về giá dự thầu
 • Bài Trắc nghiệm về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 8

Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

 • Trắc nghiệm về Chỉ định thầu
 • Trắc nghiệm Bảo đảm dự thầu
 • Trắc nghiệm Đấu thầu Chọn đáp án sai
 • Bài Trắc nghiệm về Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 • Trắc nghiệm các vấn đề Khác về đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 9

Chuyên đề 10: Bài thi kết thúc khóa học 

 • Bài trắc nghiệm 45 câu theo Bộ câu hỏi Cục đấu thầu công bố

backend/upload/images/avatars/origins/45101-85062-avatar.jpg

Nguyễn Thế Anh

 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 09/09/1975
 • Email: theanh@gxd.vn
 • Điện thoại: 0975398111

- Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

- Admin, tác giả diễn đàn http://giaxaydung.vn, trang đào tạo online http://gxd.edu.vn, diễn đàn http://dutoangxd.vn. 10 năm quản trị, biên tập diễn đàn, thảo luận với các đồng nghiệp cả nước. Kinh nghiệm, kiến thúc chuyên môn được tích lũy liên tục qua đủ các loại tình huống

- Tổng Thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

- Phó Tổng biên tập, Nhà báo tại Tạp chí Kinh tế xây dựng, Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng

- Tác giả các phần mềm GXD: dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng, trắc nghiệm, đơn giá, chỉ số giá, giá ca máy...

- Giảng viên giàu kinh nghiệm về các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn tại Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng và GXD JSC.

Công tác xây dựng định mức:

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BXD năm 2005, sau là định mức công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP.

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần sửa chữa công bố theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng

- Tham gia thu thập, xử lý số liệu xây dựng định mức khoan cọc nhồi, khoan vào đá mồ côi dự án Xi măng Sông Gianh, sau này công bố vào định mức số 1776/BXD-VP

- Tham gia xây dựng và thỏa thuận định mức xây dựng công trình: Nhà máy xi măng Yên Bình, Hoàng Thạch III, Hải Phòng II...

- Tham gia hoặc Chủ trì xây dựng bộ định mức, đơn giá các Thủy điện: Na Hang (Tuyên Quang), Nậm Chiến (Sơn La)...

- Chủ trì xác định định mức quản lý, bảo dưỡng hầm Thủ Thiêm

- Chủ trì xác định định mức và đơn giá quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1

Công tác đơn giá:

Tham gia ban đơn giá, giai đoạn 1, Thủy điện Sơn La, Sơn La.

Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các bộ đơn giá địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Chủ trì xác định các bảng giá ca máy địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Công tác Chỉ số giá:

Chủ trì xác định chỉ số giá các địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang...

Tham gia công tác xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án đường giao thông: Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Bình Định, Phú Yên, Trà Vinh, Vĩnh Long...

Chủ trì xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án điện (đường dây, trạm biến áp) trên phạm vi cả nước

Thẩm tra TMĐT & dự toán của nhiều dự án lớn, nhỏ trên phạm vi cả nước:

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư dự án, Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư, 1 số dự toán gói thầu, 1 số định mức dự án đường Hồ Chí Minh.

Chủ trì thẩm tra dự toán nhiều gói thầu, nhiều đoạn thuộc dự án Quốc Lộ 1a mở rộng: Tuyến tránh Biên Hòa - Đồng Nai, Cần Thơ - Phụng Hiệp, đoạn tuyến Quảng Nam...

Chủ trì thẩm tra dự toán hầm chui trước Trung tâm hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu dự án Hòa Lạc - Hòa Bình.

Chủ trì thẩm tra TMĐT điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu xây dựng cầu Pá Uôn, Sơn La; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Thái Hà, cầu Ba Vì - Việt Trì...

Tham gia thẩm tra Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Hồ chứa nước Cửa Đạt, Thanh Hóa.

Tham gia hoặc chủ trì Thẩm tra TMĐT, dự toán các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng: Hoàng Thạch III, Bút Sơn II, Hạ Long, Trạm nghiềm phía Nam nhà máy xi măng Hạ Long, Thăng Long

Chủ trì thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả dự án, tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án dân dụng: Fushico Phú Thọ, Nhà ở học viên Học viện hậu cầu, Hà Nội Prince, Golden Palace, Trụ sở TTXVN, nhà ở cán bộ nhân viên TTXVN, Sky Garden Tower, Tổng Cục An ninh... 

Tham gia thẩm tra TMĐT, dự toán Dự án Luồng Tàu sông Hậu, Trà Vinh

Thẩm tra TMĐT & dự toán các dự án hạ tầng: Gamudar, Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tp Hà Nội...

Thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng mở rộng bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (nhà kỹ thuật cao).

Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án đầu tư:

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình dân dụng: nhà ở cán bộ TTXVN, trung tâm thương mại Sky Garden

Chủ trì thẩm tra TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư: Cáp treo Tây Thiên, 

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình công nghiệp, giao thông, hạ tầng: Thủy điện Hủa Na, thủy điện Dắcđrink, Nix Ninh Thủy...

TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư trang thiết bị PCCC cho phòng cảnh sát PCCC khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thạch Thất

Thanh Quyết toán

Thẩm tra hồ sơ thanh quyết toán khu nhà ở sinh viên Hacinco, VP TTXVN, TQ Lý Thường Kiệt, Nhà máy giấy Bãi Bằng...

Và rất nhiều các công trình, dự án lớn nhỏ khác trên phạm vi cả nước...

Thi công xây dựng và đấu thầu

Công nhân trực tiếp đào đất hố móng, tháo lắp dàn giáo, ghép ván khuôn, uốn cốt thép, xách vữa đổ bê tông... công trình: Nhà văn hóa lao động Thái Bình, Khu tập thể Điện lực Thái Bình, Trụ sở Ngân hàng NN&PTNT Thái Bình...

Cán bộ kỹ thuật thi công, QS tại công trường thi công Plaza Tràng Tiền (Vinaconex), Khu đô thị Ciputra, Trường Quốc tế Mỹ (COFICO)...

Tham gia lập hồ sơ dự thầu: Trụ sở Đài truyền hình Việt Nam, tòa nhà Chung cư Ciputra, một số gói thầu dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Kênh Tàu Hũ...

Công tác giảng dạy:
- Giảng dạy nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án tại các lớp học nghiệp vụ của Viện Kinh tế xây dựng. Trao đổi, giải đáp các vướng mắc, phổ biến các quy định về pháp luật xây dựng của nhà nước cho học viên tại các khóa học.
- Báo cáo viên của Bộ Xây dựng về phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng. Phổ biến, tập huấn về luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng, nghị định số 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại các địa phương trên.
- Tham gia giảng dạy nghiệp vụ định giá, quản lý dự án, quản lý chất lượng, lập dự toán, thanh quyết toán, lập giá thầu, đo bóc khối lượng tại Cty CP Giá Xây Dựng.
- Tham gia giảng dạy môn tin học ứng dụng, đo bóc khối lượng tại trường ĐH Dân lập Phương Đông

- Thỉnh giảng về Quản lý xây dựng tại trường ĐH Thủy Lợi

Công tác khoa học, hội nghề nghiệp:
- Thành viên hội đồng khoa học Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Kinh tế xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng
- Thành viên Hội Kinh tế xây dựng
- Thành viên Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

Khen thưởng:
- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho sinh viên đoạt giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Xây dựng, Kiến trúc

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho học viên Cao học đạt kết quả học tập xuất sắc
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng
...

Version 4.3 Nâng cấp ngày 28/11/2018, điều chỉnh đáp án 1 số câu trắc nghiệm theo góp ý của học viên

Version 4.2 Nâng cấp ngày 11/09/2018, bổ sung thêm trắc nghiệm và đáp án Bộ KH&ĐT công bố vào bài ôn cuối khóa

Version 4.1 Nâng cấp ngày 21/08/2018, bổ sung thêm 1 số tài liệu hướng dẫn thi

Version 4.0 Nâng cấp ngày 04/03/2018, bổ sung các bài thi viết (bài thi tự luận)

Version 3.0 Nâng cấp ngày 25/02/2018, bổ sung 200 câu hỏi trắc nghiệm chia theo các chủ đề.

Version 2.0 Nâng cấp ngày 06/01/2018, ngày GXD tổ chức ôn thi chứng chỉ đấu thầu đồng loạt tại 3 thành phố lớn: tp Hà Nội, tp Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh

Version 1.0 Xuất bản nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10/2017.

Bình luận