Bài giảng về Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT

Bài giảng về Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT

Các bạn tham khảo bài giảng này để hiểu thêm về Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT và mẫu hồ sơ mời thầu...

Chữ đứng, chữ nghiêng trong mẫu được sửa hay không được sửa? Việc sửa phải đảm bảo điều kiện gì, phải chứng minh gì?