Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2
Thời gian tối thiểu để chuẩn bị HSDT đối với đấu thầu trong nước là? (bạn cần biết để ước lượng thời gian, sử dụng Dự thầu GXD để lập giá thầu có tối đa bao nhiêu thời gian)

Tại sao khi lập giá dự thầu nhà thầu phải quan tâm tới loại hợp đồng sẽ ký là gì?

Mục tiêu cao nhất của nhà thầu khi lập giá dự thầu tham dự các gói thầu là gì?

Phát biểu nào sau đây là sai?

Bạn cần biết để cân đối thời gian của cuộc thầu: Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là bao nhiêu ngày?

Tôi đã bị 1 chuyên gia phê bình vì dùng thuật ngữ này chưa chuẩn. Vậy bạn phải chuẩn. Luật Đấu thầu đã sử dụng thuật ngữ theo phương án nào sau đây?

Đối với nhà thầu không được lựa chọn thì trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ?

Nhà thầu không được phép tiếp xúc với Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Đúng hay sai?

Vì sao đơn dự thầu đóng quyển nằm ngay đầu tiên của hồ sơ dự thầu nhưng khi làm thầu lại phải trình bày và in ra sau cùng?

Đơn dự thầu tài chính nhiều khi chỉ 1 mình giám đốc, tổng giám đốc được biết là do?

Hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng khi nào?

Tổng công ty B dự kiến chỉ định thầu cho Công ty C (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 90% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tổng công ty A làm chủ đầu tư. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình Y có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Đối với gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi như thế nào?

Khi lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có thể quy định nội dung "tất cả nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu phải đóng bảo hiểm tại nhà thầu tối thiểu 03 năm" hay không?

Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khỏi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà thầu C rút hồ sơ để nhằm mục đích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong trường hợp này, các nhà thầu bị xử lý như thế nào?

Có ý kiến cho rằng: "Đấu thầu mới có bảo đảm cạnh tranh" là đúng hay sai ?

Hạn mức chỉ định thầu:

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia , bên mời thầu trình chủ đầu tư, phê duyệt:

Các hành vi nào không bị cấm trong đấu thầu:

Nội dung nào dưới đây thuộc trách nhiệm của tổ chức/bộ máy thẩm định trong đấu thầu: