Học sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

Miễn phí

Đăng nhập
» Thời lượng : 48 giờ
» Bài giảng : 44 bài
» Đính kèm : 26 tài liệu
» Trắc nghiệm : 80 câu hỏi
» Thi trắc nghiệm : 0 bài
» Xem trước : 2 bài học
» Ngôn ngữ : Tiếng Việt
» Trình độ : Mọi cấp độ
» Chứng chỉ : Cấp chứng chỉ
» Ghi danh : 2,312 đã theo học

Khóa học sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD hiện được xây dựng nội dung.

- Khóa học có các bài tập thực hành. Đọc khái niệm để bạn trang bị kiến thức, hiểu đó là gì? nhưng phải tự tay thực hành trên phần mềm, bạn mới biết làm, làm được và trả lời được làm như thế nào?

- Trong các bài học có các câu trắc nghiệm, bạn phải làm trắc nghiệm 3 lần đạt kết quả trung bình >50 điểm thì mới qua bài. Vượt qua các thử thách luôn là 1 tâm lý khát khao, hứng thú của mỗi người.

- Các bài học giới thiệu với bạn các chức năng cơ bản của phần mềm QLCL GXD, dần làm quen và bạn sẽ linh hoạt để nâng cao dần trình độ ứng dụng. Các bài hướng dẫn sử dụng phần mềm QLCL GXD, giải thích ý nghĩa của các chức năng, lệnh, tiện ích... của phần mềm.

- Khóa học này được tặng miễn phí cho khách hàng mua phần mềm QLCL GXD.

- Khóa học phần mềm QLCL GXD khác với Lập hồ sơ chất lượng sử dụng QLCL GXD là khóa học có phí và có học thêm các nghiệp vụ về lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

- Qua khóa học bạn cũng nắm được nhiều kiến thức rất cần thiết cho công việc thực tế về quản lý chất lượng công trình, quản lý dự án xây dựng theo các quy định hiện hành:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 16/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 08/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 11/11/2019 Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư;

Bài học số 1 phần mềm QLCL GXD

 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Cài phần mềm Quản lý chất lượng GXD và cấu hình Win
 • Cấu hình Windows để hiển thị phần mở rộng .xlsm, .xls khi lưu file QLCL GXD
 • Giới thiệu chung về phần mềm QLCL GXD
 • Kênh video và danh mục các video hướng dẫn
 • Phần mềm QLCL GXD qua những câu hỏi thường gặp
 • Một số thao tác đơn giản, cơ bản trong phần mềm QLCL GXD
 • Mở phần mềm QLCL GXD và bắt đầu thực hiện lập hồ sơ chất lượng
 • Bài tập 1 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 1 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài mở đầu trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD

Bài học số 2 phần mềm QLCL GXD

 • Giới thiệu các Tùy chọn của phần mềm QLCL GXD
 • Bài tập làm quen khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Hệ thống các biểu mẫu (các sheet) trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài tập 2 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 2 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm làm quen phần mềm QLCL GXD

Bài học số 3 phần mềm QLCL GXD

 • Các lệnh trên menu Quản lý của phần mềm QLCL GXD
 • Tùy biến biên bản lấy mẫu thí nghiệm bê tông
 • Các Tiện ích của phần mềm QLCL GXD
 • Bài tập 3 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 3 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm về các menu lệnh và chức năng phần mềm QLCL GXD

Bài thực hành số 4 phần mềm QLCL GXD

 • Cơ sở pháp lý về nội dung của biên bản nghiệm thu
 • 10 thủ thuật Excel giúp tăng tốc trong công việc [bài 1]
 • Bài tập 4 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 4 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 4

Bài thực hành số 5 phần mềm QLCL GXD

 • Quy định về nội dung của biên bản nghiệm thu chất lượng
 • Bài tập 5 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 5 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 5

Bài thực hành số 6 phần mềm QLCL GXD

 • Sử dụng QLCL GXD để tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu
 • Bài tập 6 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 6 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 6

Bài thực hành số 7 phần mềm QLCL GXD

 • Lập nhật ký thi công, in và lưu trữ dữ liệu nhật ký
 • Bài tập 7 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 7 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 7

Bài thực hành số 8 phần mềm QLCL GXD

 • In hồ sơ chất lượng trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài tập 8 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài thu hoạch số 8 khóa học Phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM QLCL GXD số 8

backend/upload/images/avatars/origins/45101-85062-avatar.jpg

Nguyễn Thế Anh

 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 09/09/1975
 • Email: theanh@gxd.vn
 • Điện thoại: 0975398111

- Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

- Admin, tác giả diễn đàn http://giaxaydung.vn, trang đào tạo online http://gxd.edu.vn, diễn đàn http://dutoangxd.vn. 10 năm quản trị, biên tập diễn đàn, thảo luận với các đồng nghiệp cả nước. Kinh nghiệm, kiến thúc chuyên môn được tích lũy liên tục qua đủ các loại tình huống

- Tổng Thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

- Phó Tổng biên tập, Nhà báo tại Tạp chí Kinh tế xây dựng, Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng

- Tác giả các phần mềm GXD: dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng, trắc nghiệm, đơn giá, chỉ số giá, giá ca máy...

- Giảng viên giàu kinh nghiệm về các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn tại Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng và GXD JSC.

Công tác xây dựng định mức:

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BXD năm 2005, sau là định mức công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP.

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần sửa chữa công bố theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng

- Tham gia thu thập, xử lý số liệu xây dựng định mức khoan cọc nhồi, khoan vào đá mồ côi dự án Xi măng Sông Gianh, sau này công bố vào định mức số 1776/BXD-VP

- Tham gia xây dựng và thỏa thuận định mức xây dựng công trình: Nhà máy xi măng Yên Bình, Hoàng Thạch III, Hải Phòng II...

- Tham gia hoặc Chủ trì xây dựng bộ định mức, đơn giá các Thủy điện: Na Hang (Tuyên Quang), Nậm Chiến (Sơn La)...

- Chủ trì xác định định mức quản lý, bảo dưỡng hầm Thủ Thiêm

- Chủ trì xác định định mức và đơn giá quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1

Công tác đơn giá:

Tham gia ban đơn giá, giai đoạn 1, Thủy điện Sơn La, Sơn La.

Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các bộ đơn giá địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Chủ trì xác định các bảng giá ca máy địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Công tác Chỉ số giá:

Chủ trì xác định chỉ số giá các địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang...

Tham gia công tác xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án đường giao thông: Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Bình Định, Phú Yên, Trà Vinh, Vĩnh Long...

Chủ trì xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án điện (đường dây, trạm biến áp) trên phạm vi cả nước

Thẩm tra TMĐT & dự toán của nhiều dự án lớn, nhỏ trên phạm vi cả nước:

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư dự án, Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư, 1 số dự toán gói thầu, 1 số định mức dự án đường Hồ Chí Minh.

Chủ trì thẩm tra dự toán nhiều gói thầu, nhiều đoạn thuộc dự án Quốc Lộ 1a mở rộng: Tuyến tránh Biên Hòa - Đồng Nai, Cần Thơ - Phụng Hiệp, đoạn tuyến Quảng Nam...

Chủ trì thẩm tra dự toán hầm chui trước Trung tâm hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu dự án Hòa Lạc - Hòa Bình.

Chủ trì thẩm tra TMĐT điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu xây dựng cầu Pá Uôn, Sơn La; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Thái Hà, cầu Ba Vì - Việt Trì...

Tham gia thẩm tra Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Hồ chứa nước Cửa Đạt, Thanh Hóa.

Tham gia hoặc chủ trì Thẩm tra TMĐT, dự toán các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng: Hoàng Thạch III, Bút Sơn II, Hạ Long, Trạm nghiềm phía Nam nhà máy xi măng Hạ Long, Thăng Long

Chủ trì thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả dự án, tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án dân dụng: Fushico Phú Thọ, Nhà ở học viên Học viện hậu cầu, Hà Nội Prince, Golden Palace, Trụ sở TTXVN, nhà ở cán bộ nhân viên TTXVN, Sky Garden Tower, Tổng Cục An ninh... 

Tham gia thẩm tra TMĐT, dự toán Dự án Luồng Tàu sông Hậu, Trà Vinh

Thẩm tra TMĐT & dự toán các dự án hạ tầng: Gamudar, Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tp Hà Nội...

Thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng mở rộng bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (nhà kỹ thuật cao).

Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án đầu tư:

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình dân dụng: nhà ở cán bộ TTXVN, trung tâm thương mại Sky Garden

Chủ trì thẩm tra TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư: Cáp treo Tây Thiên, 

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình công nghiệp, giao thông, hạ tầng: Thủy điện Hủa Na, thủy điện Dắcđrink, Nix Ninh Thủy...

TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư trang thiết bị PCCC cho phòng cảnh sát PCCC khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thạch Thất

Thanh Quyết toán

Thẩm tra hồ sơ thanh quyết toán khu nhà ở sinh viên Hacinco, VP TTXVN, TQ Lý Thường Kiệt, Nhà máy giấy Bãi Bằng...

Và rất nhiều các công trình, dự án lớn nhỏ khác trên phạm vi cả nước...

Thi công xây dựng và đấu thầu

Công nhân trực tiếp đào đất hố móng, tháo lắp dàn giáo, ghép ván khuôn, uốn cốt thép, xách vữa đổ bê tông... công trình: Nhà văn hóa lao động Thái Bình, Khu tập thể Điện lực Thái Bình, Trụ sở Ngân hàng NN&PTNT Thái Bình...

Cán bộ kỹ thuật thi công, QS tại công trường thi công Plaza Tràng Tiền (Vinaconex), Khu đô thị Ciputra, Trường Quốc tế Mỹ (COFICO)...

Tham gia lập hồ sơ dự thầu: Trụ sở Đài truyền hình Việt Nam, tòa nhà Chung cư Ciputra, một số gói thầu dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Kênh Tàu Hũ...

Công tác giảng dạy:
- Giảng dạy nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án tại các lớp học nghiệp vụ của Viện Kinh tế xây dựng. Trao đổi, giải đáp các vướng mắc, phổ biến các quy định về pháp luật xây dựng của nhà nước cho học viên tại các khóa học.
- Báo cáo viên của Bộ Xây dựng về phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng. Phổ biến, tập huấn về luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng, nghị định số 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại các địa phương trên.
- Tham gia giảng dạy nghiệp vụ định giá, quản lý dự án, quản lý chất lượng, lập dự toán, thanh quyết toán, lập giá thầu, đo bóc khối lượng tại Cty CP Giá Xây Dựng.
- Tham gia giảng dạy môn tin học ứng dụng, đo bóc khối lượng tại trường ĐH Dân lập Phương Đông

- Thỉnh giảng về Quản lý xây dựng tại trường ĐH Thủy Lợi

Công tác khoa học, hội nghề nghiệp:
- Thành viên hội đồng khoa học Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Kinh tế xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng
- Thành viên Hội Kinh tế xây dựng
- Thành viên Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

Khen thưởng:
- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho sinh viên đoạt giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Xây dựng, Kiến trúc

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho học viên Cao học đạt kết quả học tập xuất sắc
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng
...

Version 3.1 nâng cấp ngày 30/07/2020

- Cập nhật một số quy định mới có liên quan Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung số 62 năm 2020

- Tinh chỉnh 1 số mô tả về khóa học, 1 số bài học.

Version 3.0 nâng cấp ngày 01/06/2019

- Bổ sung các video bài giảng của phiên bản phần mềm QLCL GXD 9.0

- Thêm nhiều video bài giảng mới

- Nâng cấp giao diện bài thi trắc nghiệm theo mô hình bài thi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề của Bộ Xây dựng

Version 2.0 nâng cấp ngày 01/06/2018

Bổ sung 8 bài tập thực hành với đầy đủ hướng dẫn chi tiết. Hướng dẫn trên phiên bản QLCL GXD 8.0 và 8.1

Version 1.0 Giáo trình điện tử

Khởi công ngày 28/07/2017

Hoàn thành ngày 05/09/2017

Bình luận