Khóa học Lập hồ sơ chất lượng sử dụng QLCL GXD online

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,500,000 ₫

1,700,000 ₫

Đăng nhập
» Thời lượng : 60 giờ
» Bài giảng : 68 bài
» Đính kèm : 28 tài liệu
» Trắc nghiệm : 105 câu hỏi
» Thi trắc nghiệm : 10 bài
» Xem trước : 4 bài học
» Ngôn ngữ : Tiếng Việt
» Trình độ : Mọi cấp độ
» Chứng chỉ : Cấp chứng chỉ
» Ghi danh : 569 đã theo học

Lập hồ sơ chất lượng sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

- Bạn được trang bị các kiến thức, kỹ năng, tư duy mới về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Bạn được trang bị thêm nhiều kiến thức về các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến giám sát, thi công, nghiệm thu - quản lý chất lượng thi công xây dựng

- Bạn được trang bị các tư duy về Quản lý xây dựng

- Ứng dụng phần mềm QLCL GXD vào công việc:

+ Nâng cao chất lượng hồ sơ, chất lượng công việc của bản thân cũng như tổ chức;

+ Rút ngắn, tiết kiệm thời gian làm việc. Đẩy nhanh tiến độ.

+ Nâng cao hiệu suất công việc (trước vài người làm 1 bộ hồ sơ công trình không xong, giờ 1 người cùng lúc có thể đảm nhiệm vài công trình)

- Hình dung được rõ nét về quy trình và kết quả cần thiết của 1 bộ hồ sơ hoàn thành công trình (hồ sơ hoàn công công trình)

Các sếp lo lắng về nhân viên không làm được, không có thời gian huấn luyện nhân viên, hồ sơ be bét... giờ đã có khóa học của GXD giúp sức, kinh phí đầu tư khóa học và phần mềm rất ít.

Nội dung chi tiết khóa học: Bạn hãy kích vào tab Bài học để xem chi tiết nhé!

Chúc bạn có 1 khóa học đầy bổ ích và lý thú.

Bài 1 Mở đầu, khái niệm, làm quen

 • Quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Cài phần mềm Quản lý chất lượng GXD và cấu hình Win
 • Tổng quan ứng dụng phần mềm QLCL GXD trong quản lý chất lượng công trình
 • Trình tự Quản lý chất lượng công trình, liên hệ phần mềm QLCL GXD
 • Bắt tay vào tạo bộ biên bản nghiệm thu với phần mềm QLCL GXD
 • Bài thực hành sô 1 Lập Hồ sơ chất lượng GXD
 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Bài trắc nghiệm số 1 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 2 Chỉnh sửa biểu mẫu, in thử các biên bản

 • Tùy biến biên bản lấy mẫu thí nghiệm bê tông
 • Cơ sở pháp lý về nội dung của biên bản nghiệm thu
 • Một số thao tác đơn giản, cơ bản trong phần mềm QLCL GXD
 • Thêm bớt thành phần ký biên bản nghiệm thu
 • Bài thực hành số 2 Làm quen chỉnh sửa mẫu, in ấn biên bản nghiệm thu
 • Bài trắc nghiệm số 2 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 3 Tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu

 • Quy trình nghiệm thu vật liệu, quản lý chất lượng vật liệu
 • Quy định hiện hành về lấy mẫu thí nghiệm vật liệu
 • Sử dụng QLCL GXD để tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu
 • Tùy biến nội dung trong biên bản nghiệm thu trên phần mềm QLCL GXD
 • Bài thực hành số 3 Sử dụng QLCL GXD để tạo bộ biên bản nghiệm thu vật liệu
 • Bài trắc nghiệm số 3 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 4 Làm việc với dữ liệu nghiệm thu vật liệu

 • Kiểm tra và theo dõi đổ bê tông
 • Chỉnh sửa, thêm bớt dữ liệu nghiệm thu vật liệu (từng vật liệu)
 • Bài thực hành số 4.1 Chỉnh sửa, thêm bớt dữ liệu nghiệm thu vật liệu
 • Bài thực hành số 4.2 Thu thập, lưu trữ dữ liệu lấy mẫu vật liệu chuẩn
 • Bài trắc nghiệm số 4 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 5 Tùy chỉnh nội dung mẫu biên bản nghiệm thu

 • Ký hiệu đánh mã biên bản nghiệm thu, thay đổi thành phần ký
 • Video bổ trợ: Tìm hiểu về Name (tên ô, vùng)
 • Thực hành chỉnh sửa mẫu biên bản nghiệm thu
 • Bài tập 5.1 Chèn dòng, ô tùy chỉnh trình bày mẫu biên bản nghiệm thu
 • Bài tập 5.2 Sửa thành phần ký và đánh mã biên bản nghiệm thu
 • Bài tập 5.3 Thực hành tạo mẫu biên bản đẹp và chuyên nghiệp
 • Bài trắc nghiệm số 5 Khóa lập hồ sơ chất lượng GXD

Bài 6 Làm việc với dữ liệu nghiệm thu công việc

 • Thêm dữ liệu cho từng công việc nghiệm thu
 • Thêm dữ liệu cho nhiều công việc cùng lúc
 • Quy định về nội dung của biên bản nghiệm thu chất lượng
 • Bài thực hành số 6 Chỉnh sửa, thêm bớt dữ liệu công việc
 • Bài trắc nghiệm số 6 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 7 Tạo bộ biên bản nghiệm thu công việc

 • Quy trình nghiệm thu công việc, quản lý chất lượng công việc
 • Sử dụng QLCL GXD để lập bộ biên bản nghiệm thu công việc
 • Tạo và quản lý biên bản kiểm tra công việc trước khi nghiệm thu
 • Nghiệm thu nhiều công việc trong cùng 1 biên bản
 • Bài thực hành 7.1 Chỉnh sửa mẫu biên bản nghiệm thu
 • Bài thực hành 7.2 Chỉnh sửa mẫu biên bản nghiệm thu (LanMak)
 • Bài trắc nghiệm số 7 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 8 Nhật ký thi công, Quản lý tài liệu, công văn đến và đi

 • Lập nhật ký thi công, in và lưu trữ dữ liệu nhật ký
 • Trình bày ảnh làm căn cứ nghiệm thu bằng PowerPoint
 • Quản lý tài liệu trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài thực hành số 8 Quản lý tài liệu trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài trắc nghiệm số 8 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 9 Bóc tách khối lượng nghiệm thu

 • Tính toán và quản lý khối lượng nghiệm thu
 • Nhập số liệu đo bóc tính toán và diễn giải khối lượng cơ điện MEP
 • Khối lượng công việc trong biên bản nghiệm thu
 • Bài thực hành số 9 Xác định, bóc tách khối lượng nghiệm thu
 • Bài trắc nghiệm số 9 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

Bài 10 Tổng kết, hệ thống hóa kiến thức

 • Xuất danh mục hồ sơ nghiệm thu
 • Xuất file hồ sơ chất lượng sang Pdf và sang Word
 • Nhập ngày giờ, thời gian trong biên bản nghiệm thu
 • In hồ sơ chất lượng trong phần mềm QLCL GXD
 • Bài thực hành số 10 Sử dụng QLCL GXD để lập bộ biên bản nghiệm thu công việc
 • Bài trắc nghiệm số 10 Khóa lập Hồ sơ chất lượng GXD

backend/upload/images/avatars/origins/45101-85062-avatar.jpg

Nguyễn Thế Anh

 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 09/09/1975
 • Email: theanh@gxd.vn
 • Điện thoại: 0975398111

- Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

- Admin, tác giả diễn đàn http://giaxaydung.vn, trang đào tạo online http://gxd.edu.vn, diễn đàn http://dutoangxd.vn. 10 năm quản trị, biên tập diễn đàn, thảo luận với các đồng nghiệp cả nước. Kinh nghiệm, kiến thúc chuyên môn được tích lũy liên tục qua đủ các loại tình huống

- Tổng Thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

- Phó Tổng biên tập, Nhà báo tại Tạp chí Kinh tế xây dựng, Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng

- Tác giả các phần mềm GXD: dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng, trắc nghiệm, đơn giá, chỉ số giá, giá ca máy...

- Giảng viên giàu kinh nghiệm về các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn tại Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng và GXD JSC.

Công tác xây dựng định mức:

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BXD năm 2005, sau là định mức công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP.

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần sửa chữa công bố theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng

- Tham gia thu thập, xử lý số liệu xây dựng định mức khoan cọc nhồi, khoan vào đá mồ côi dự án Xi măng Sông Gianh, sau này công bố vào định mức số 1776/BXD-VP

- Tham gia xây dựng và thỏa thuận định mức xây dựng công trình: Nhà máy xi măng Yên Bình, Hoàng Thạch III, Hải Phòng II...

- Tham gia hoặc Chủ trì xây dựng bộ định mức, đơn giá các Thủy điện: Na Hang (Tuyên Quang), Nậm Chiến (Sơn La)...

- Chủ trì xác định định mức quản lý, bảo dưỡng hầm Thủ Thiêm

- Chủ trì xác định định mức và đơn giá quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1

Công tác đơn giá:

Tham gia ban đơn giá, giai đoạn 1, Thủy điện Sơn La, Sơn La.

Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các bộ đơn giá địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Chủ trì xác định các bảng giá ca máy địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Công tác Chỉ số giá:

Chủ trì xác định chỉ số giá các địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang...

Tham gia công tác xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án đường giao thông: Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Bình Định, Phú Yên, Trà Vinh, Vĩnh Long...

Chủ trì xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án điện (đường dây, trạm biến áp) trên phạm vi cả nước

Thẩm tra TMĐT & dự toán của nhiều dự án lớn, nhỏ trên phạm vi cả nước:

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư dự án, Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư, 1 số dự toán gói thầu, 1 số định mức dự án đường Hồ Chí Minh.

Chủ trì thẩm tra dự toán nhiều gói thầu, nhiều đoạn thuộc dự án Quốc Lộ 1a mở rộng: Tuyến tránh Biên Hòa - Đồng Nai, Cần Thơ - Phụng Hiệp, đoạn tuyến Quảng Nam...

Chủ trì thẩm tra dự toán hầm chui trước Trung tâm hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu dự án Hòa Lạc - Hòa Bình.

Chủ trì thẩm tra TMĐT điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu xây dựng cầu Pá Uôn, Sơn La; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Thái Hà, cầu Ba Vì - Việt Trì...

Tham gia thẩm tra Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Hồ chứa nước Cửa Đạt, Thanh Hóa.

Tham gia hoặc chủ trì Thẩm tra TMĐT, dự toán các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng: Hoàng Thạch III, Bút Sơn II, Hạ Long, Trạm nghiềm phía Nam nhà máy xi măng Hạ Long, Thăng Long

Chủ trì thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả dự án, tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án dân dụng: Fushico Phú Thọ, Nhà ở học viên Học viện hậu cầu, Hà Nội Prince, Golden Palace, Trụ sở TTXVN, nhà ở cán bộ nhân viên TTXVN, Sky Garden Tower, Tổng Cục An ninh... 

Tham gia thẩm tra TMĐT, dự toán Dự án Luồng Tàu sông Hậu, Trà Vinh

Thẩm tra TMĐT & dự toán các dự án hạ tầng: Gamudar, Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tp Hà Nội...

Thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng mở rộng bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (nhà kỹ thuật cao).

Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án đầu tư:

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình dân dụng: nhà ở cán bộ TTXVN, trung tâm thương mại Sky Garden

Chủ trì thẩm tra TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư: Cáp treo Tây Thiên, 

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình công nghiệp, giao thông, hạ tầng: Thủy điện Hủa Na, thủy điện Dắcđrink, Nix Ninh Thủy...

TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư trang thiết bị PCCC cho phòng cảnh sát PCCC khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thạch Thất

Thanh Quyết toán

Thẩm tra hồ sơ thanh quyết toán khu nhà ở sinh viên Hacinco, VP TTXVN, TQ Lý Thường Kiệt, Nhà máy giấy Bãi Bằng...

Và rất nhiều các công trình, dự án lớn nhỏ khác trên phạm vi cả nước...

Thi công xây dựng và đấu thầu

Công nhân trực tiếp đào đất hố móng, tháo lắp dàn giáo, ghép ván khuôn, uốn cốt thép, xách vữa đổ bê tông... công trình: Nhà văn hóa lao động Thái Bình, Khu tập thể Điện lực Thái Bình, Trụ sở Ngân hàng NN&PTNT Thái Bình...

Cán bộ kỹ thuật thi công, QS tại công trường thi công Plaza Tràng Tiền (Vinaconex), Khu đô thị Ciputra, Trường Quốc tế Mỹ (COFICO)...

Tham gia lập hồ sơ dự thầu: Trụ sở Đài truyền hình Việt Nam, tòa nhà Chung cư Ciputra, một số gói thầu dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Kênh Tàu Hũ...

Công tác giảng dạy:
- Giảng dạy nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án tại các lớp học nghiệp vụ của Viện Kinh tế xây dựng. Trao đổi, giải đáp các vướng mắc, phổ biến các quy định về pháp luật xây dựng của nhà nước cho học viên tại các khóa học.
- Báo cáo viên của Bộ Xây dựng về phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng. Phổ biến, tập huấn về luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng, nghị định số 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại các địa phương trên.
- Tham gia giảng dạy nghiệp vụ định giá, quản lý dự án, quản lý chất lượng, lập dự toán, thanh quyết toán, lập giá thầu, đo bóc khối lượng tại Cty CP Giá Xây Dựng.
- Tham gia giảng dạy môn tin học ứng dụng, đo bóc khối lượng tại trường ĐH Dân lập Phương Đông

- Thỉnh giảng về Quản lý xây dựng tại trường ĐH Thủy Lợi

Công tác khoa học, hội nghề nghiệp:
- Thành viên hội đồng khoa học Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Kinh tế xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng
- Thành viên Hội Kinh tế xây dựng
- Thành viên Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

Khen thưởng:
- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho sinh viên đoạt giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Xây dựng, Kiến trúc

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho học viên Cao học đạt kết quả học tập xuất sắc
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng
...

Khóa học Version 2.0 ngày 06/04/2019 biên tập nâng cấp nội dung, bổ sung thêm nhiều video bài giảng và tài liệu mới

Khóa học Version 1.1 ngày 31/05/2019 bổ sung thêm nhiều video bài giảng hướng dẫn phần mềm QLCL GXD 9.0

Khóa học Version 1.0 ra xuất bản ngày 06/06/2017.

Bình luận