Kênh video và danh mục các video hướng dẫn

Bạn truy cập kênh http://youtube.com/hosochatluong và sẽ dễ dàng tìm được nhiều video hướng dẫn chất lừ (cả phần mềm, chuyên môn, quy định hiện hành):
- Quản lý, tìm kiếm, kiểm tra, khôi phục Name bị mất trong biên bản
- Quản lý tài liệu, văn bản, công văn đến và đi, biên bản xử lý hiện trường, CO/CQ ngon lành, khỏe re
- Chức năng xuất danh mục hồ sơ với nhiều tùy chọn hơn
- Lập dự toán Chi phí tư vấn giám sát theo phương pháp Man Month và tỷ lệ %
- Hướng dẫn xuất file Hồ sơ chất lượng làm trên phần mềm QLCL GXD sang file World
- Có thay đổi được các thông số lấy mẫu không
- Có thay đổi được các thông số lấy mẫu thí nghiệm trong biên bản lấy mẫu được không?
- Tra mã công việc, mã vật liệu để lập biên bản nghiệm thu - QLCL GXD 7.0
- Nhập số liệu lấy mẫu thí nghiệm bê tông, thí nghiệm kiểm tra chất lượng công việc
- Trình bày nhiều công việc trong 1 biên bản - sử dụng phần mềm QLCL GXD
- Nhập thông tin ngày giờ trong biên bản nghiệm thu công việc - QLCL GXD
- Chuyển qua lại các sheet nhập dữ liệu và quản lý biên bản - thao tác rất cơ bản
- Bắt đầu từ đâu? Khi được giao làm biên bản nghiệm thu chất lượng, hồ sơ hoàn công?
- In nhật ký có được không? Video về ghi dữ liệu nhật ký và in nhật ký thi công
- Cách đặt mua phần mềm Quản lý chất lượng QCL GXD rất dễ dàng online, từ xa
- Vẽ biểu đồ tiến độ Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, thẩm tra đơn giản với phần mềm QLCL GXD
- Xác định chi phí tư vấn giám sát theo Quyết định số 79/QĐ-BXD và dự toán riêng phần mềm QLCL GXD

 

Địa chỉ các Kênh hỗ trợ và cộng đồng sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD)
+ http://youtube.com/hosochatluong
+ http://giaxaydung.vn -> đến mục Phần mềm Quản lý Chất lượng Công trình GXD
+ https://facebook.com/groups/quanlychatluongcongtrinh
+ https://facebook.com/PhanmemQuanLyChatLuongGXD
+ http://nghiemthuthanhtoan.com
+ http://nghiemthuthanhtoan.net

Chúng tôi cũng thường xuyên đưa lên nhiều video nữa giúp khách hàng dễ dàng làm chủ và khai thác QLCL GXD mạnh mẽ hơn.