In hồ sơ chất lượng trong phần mềm QLCL GXD

In ấn hồ sơ chất lượng là rất quan trọng. Trong phần mềm QLCL GXD bạn có thể in từng biên bản như in Excel bình thường, ngoài ra còn có lệnh Tiện ích in biên bản -> được thiết kế chuyên dụng cho in ấn biên bản.

Bạn tham khảo thêm cả video sau: