PowerPoint thuyết trình hệ văn bản và quy trình đầu tư xây dựng

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

289,000 ₫

600,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 53 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

PowerPoint thuyết trình thành công, nắm quy trình đầu tư xây dựng

- Bạn được học phần mềm PowerPoint, các kỹ năng dàn trang, thuyết trình.

- Quan trọng hơn các bài tập trình bày về hệ thống văn bản đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng, thanh quyết toán

- Như vậy, trong 1 khóa học vừa biết về PowerPoint, vừa chuẩn bị các kỹ năng thuyết trình và quan trọng hơn Họ và nắm chắc hệ thống cơ sở pháp lý đầu tư xây dựng, trình tự đầu tư xây dựng, các nội dung về quản lý chi phí, đấu thầu, quản lý chất lượng, thanh quyết toán...

Rất hiệu quả, rất lợi ích. Làm việc với các sơ đồ, màu sắc, hiệu ứng nên khóa học rất thú vị.

Khóa học tốt cho các bạn mới muốn tiều hiểu về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng hiện hành.

Khóa học tốt cho các bạn có kinh nghiệm dự án rồi hệ thống hóa lại cơ sở pháp lý của các văn bản quy định.

Chuyên đề 1 Mở đầu, làm quen, trình bày hệ văn bản về đầu tư xây dựng

 • Hướng dẫn học, các nguyên tắc và quy chế khóa học
 • Một số nguyên tắc khi sử dụng PowerPoint
 • Sử dụng phần mềm SnagIt để viết báo cáo thu hoạch
 • Phần mềm LightShot để trình bày báo cáo thu hoạch
 • Dàn bài mẫu cho 1 nội dung thuyết trình
 • Trình bày Slide các văn bản về đầu tư xây dựng hiện hành
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 1 khóa PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 1

Chuyên đề 2 Slide về Luật Xây dựng

 • Bài trình bày Slide về Luật Xây dựng và các Nghị định
 • Các mẫu PowerPoint đẹp và cách sử dụng mẫu
 • Bài trình bày Slide các nội dung chính của Luật Xây dựng
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 2 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 2

Chuyên đề 3 Slide về Quản lý dự án

 • Bài Slide trình bày về lập dự án, trình tự đầu tư xây dựng, các giai đoạn của dự án
 • Bài Slide trình bày về nội dung lập dự án, giao đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 3 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 3

Chuyên đề 4 Slide về Quản lý chi phí

 • Bài trình bày danh mục các Văn bản về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Slide trình bày các nội dung Quản lý chi phí, Tổng mức đầu tư và dự toán
 • Văn bản và tư liệu để lập dự toán công trình
 • Slide quy trình bóc tách, chiết tính đơn giá, lập dự toán
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 4 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 4

Chuyên đề 5 Slide về Luật Đấu thầu

 • Danh mục văn bản về Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu
 • Slide về các văn bản đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
 • Tìm hiểu nội dung Slide về gói thầu EPC theo tư duy Tổng thể đến Chi tiết
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 5 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 5

Chuyên đề 6 Slide về Quản lý Hợp đồng

 • Trình bày Slide Văn bản về Hợp đồng xây dựng
 • Slide giới thiệu lịch sử ban thành các văn bản về hợp đồng xây dựng
 • Slide giới thiệu Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về Hợp đồng xây dựng
 • Slide về trình tự, thủ tục, hồ sơ điều chỉnh giá hợp đồng
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 6 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 6

Chuyên đề 7 Slide về Quản lý chất lượng

 • Slide trình bày hệ văn bản Quản lý chất lượng, hoàn công công trình
 • Slide giới thiệu Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Trình bày ảnh làm căn cứ nghiệm thu bằng PowerPoint
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 7 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 7

Chuyên đề 8 Slide về Quản lý thi công

 • Slide về nội dung và các bước lập tiến độ thi công
 • Slide trình bày về Biện pháp thi công
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 8 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 8

Chuyên đề 9 Slide về quy trình thanh toán vốn

 • Slide quy trình Thanh toán khối lượng hoàn thành của hơp đồng trọn gói
 • Slide Quy trình Thanh toán khối lượng hoàn thành của hơp đồng theo đơn giá cố định
 • Slide Quy trình Thanh toán khối lượng hoàn thành của hơp đồng theo đơn giá điều chỉnh
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 9 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint Chuyên đề 9

Chuyên đề 10 Trình bày Slide về quyết toán vốn đầu tư

 • Slide về quy trình quyết toán hợp đồng xây dựng
 • Trình bày Slide về quy trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại kho bạc
 • Slide hệ thống lại trình tự đầu tư xây dựng, hình thành chi phí qua các giai đoạn của dự án
 • Bài thu hoạch Chuyên đề 10 khóa học PowerPoint chuyên ngành xây dựng
 • Bài thi trắc nghiệm PowerPoint số 10
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 Phát hành chính thức ngày 05/12/2017