Ôn thi Sát hạch Chứng chỉ Hành nghề Quản lý dự án

Giảng viên :

200,000 ₫

500,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 45 giờ

Bài giảng: 4 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Ôn thi Sát hạch Chứng chỉ Hành nghề Quản lý dự án

- Gồm các bài thi trắc nghiệm trên máy để ôn thi Sát hạch Chứng chỉ Hành nghề Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Có thể sử dụng Máy tính hoặc SmartPhone, máy tính bảng... để làm trắc nghiệm

- Bộ câu hỏi theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Các câu hỏi mỗi lần làm bài lại trộn lẫn ngẫu nhiên, đảo cả vị trí câu hỏi và vị trí đáp án.

- Có bổ sung thêm các câu hỏi Quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP), thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Quản lý dự án.

Câu hỏi chung về pháp luật xây dựng

  • Bài sát hạch Kiến thức chung pháp luật về xây dựng

Kiến thức pháp luật về Quản lý dự án

  • Bài sát hạch Kiến thức pháp luật về Quản lý dự án

Sát hạch kiến thức chuyên môn

  • Bài sát hạch Kiến thức chuyên môn Quản lý dự án

Câu hỏi hỗn hợp trộn lẫn các chuyên đề trên

  • Bài sát hạch hỗn hợp các câu hỏi thi Chứng chỉ Quản lý dự án
backend/upload/images/avatars/origins/20119-theanh-ao-do.png

Version 1.0 xuất bản ngày 31/05/2018 gồm các bài sát hạch đủ bộ câu hỏi theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng