Khóa học Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

4,000,000

Đăng nhập
» Thời lượng : 0 giờ
» Bài giảng : 63 bài
» Đính kèm : 5 tài liệu
» Trắc nghiệm : 81 câu hỏi
» Thi trắc nghiệm : 7 bài
» Xem trước : 2 bài học
» Ngôn ngữ : Tiếng Việt
» Trình độ : Mọi cấp độ
» Chứng chỉ : Cấp chứng chỉ
» Ghi danh : 95 đã theo học

Bạn kích vào mục Bài học để xem chi tiết nội dung cực hay của khóa học

Khóa học Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án xây dựng. Bạn sẽ học sử dụng phần mềm Microsoft Excel để:

- Xác định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án

- Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án

- Phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính dự án đầu tư

- Bạn cũng học nhiều về tư duy đầu tư, các kỹ năng, nghiệp vụ sử dụng phần mềm, máy tính trong công việc

- Khóa học cấp chứng nhận tự động và lưu vào hồ sơ (profile) của bạn khi bạn hoàn thành bài thi sát hạch cuối khóa.

Để nền kinh tế phát triển thì phải liên tục có dự án đầu tư. Bạn thử nghĩ mà xem: hầu như đầu tư là gắn liền với xây dựng, chỉ có vài hoạt động đầu tư là phi xây dựng thôi (ví dụ: đầu tư chứng khoán, đầu tư mua sách vở cho trẻ em vùng cao...). Có dự án xây dựng là cần tính toán, phân tích hiệu quả dự án. Do đó nghề nghiệp này luôn hót và nhiều việc làm trong thực tế.

Ở khóa học này bạn được dạy các kiến thức chuyên môn, thực tiễn cho 1 nghề nghiệp hiện rất đắt giá trong thực tế. Giảng viên là người nhiều năm kinh nghiệm lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Rất nhiệt tình, nhiệt huyết chia sẻ.

Nội dung các chuyên đề (còn tiếp tục sửa đổi để hoàn thiện hơn):

 • Chuyên đề 1: Giới thiệu, làm quen, chuẩn bị
 • Chuyên đề 2: Tổng mức đầu tư yếu tố quan trọng nhất để phân tích hiệu quả dự án
 • Chuyên đề 3: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu tĩnh, cách tính trên Excel
 • Chuyên đề 4: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu động, cách tính trên Excel
 • Chuyên đề 5: Biểu đồ dòng tiền, xây dựng dòng tiền hiệu số thu chi
 • Chuyên đề 6: Phân tích an toàn, độ nhạy và phân tích kinh tế - xã hội
 • Chuyền đề 7: Thẩm định và phê duyệt dự án
 • Chuyên đề 8: Dự án sản xuất gạch chịu nhiệt, nước đá và mì gói
 • Chuyên đề 9: Dự án đầu tư Khu Công nghiệp, Nhà máy nước, hạ tầng BOT
 • Chuyên đề 10: Dự án đường cao tốc, đầu tư quyền khai thác hạ tầng
 • Chuyên đề 11: Chợ đầu mối nông sản, lắp ráp GXDbus và đầu tư mua nhà trả góp
 • Chuyên đề 12: Củng cố qua các file phân tích dự án lớn
 • Chuyên đề 13. Thi sát hạch hoàn thành khóa học

Cùng với khóa học, các giảng viên và Kỹ sư GXD cũng nghiên cứu phát triển phần mềm Lập dự án GXD chạy trên nền Excel. Với các kiến thức và bề dày nghiên cứu này sẽ giúp chia sẻ cho học viên thêm nhiều vấn đề học thuật cũng như thực tế rất hay và hữu ích.

Chuyên đề 1: Giới thiệu, làm quen, chuẩn bị và tổng quan về hoạt động xây dựng

 • Đặt mục tiêu, hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của khóa học
 • Phương pháp học: Thay đổi nhỏ để thành công lớn
 • Phương pháp học: Luyện siêu trí nhớ để học tập tốt
 • Phương pháp học: Để học online hiệu quả trên gxd.edu.vn
 • Hướng dẫn học, các nguyên tắc và quy chế khóa học
 • Sử dụng phần mềm tiện ích để chụp màn hình trình bày báo cáo thu hoạch
 • Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng
 • Tổng quan về hoạt động xây dựng
 • Bài thu hoạch số 1 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 1

Chuyên đề 2: Tổng mức đầu tư yếu tố quan trọng nhất để phân tích hiệu quả dự án

 • Khái niệm, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, nội dung của Tổng mức đầu tư
 • Phương pháp xác định Tổng mức đầu tư dự án
 • Bài tập xác định Tổng mức đầu tư từ file Excel dự án tương tự
 • Xác định TMĐT Báo cáo Kinh tế kỹ thuật trường học (dùng Suất vốn đầu tư, chỉ số giá)
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 1
 • Bài thu hoạch số 2 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 2

Chuyên đề 3: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu tĩnh, cách tính trên Excel

 • Khái niệm về hiệu quả dự án đầu tư
 • Phương pháp xác định Hiệu quả đầu tư dự án
 • Các chỉ tiêu tĩnh Th, ROI, Tđ để phân tích hiệu quả dự án
 • Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 3

Chuyên đề 4: Khái niệm, công thức, cách sử dụng các chỉ tiêu động, cách tính trên Excel

 • Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án (các chỉ tiêu đánh giá)
 • Sử dụng Excel tính toán các chỉ tiêu động NPV, IRR, Tth...
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 2
 • Bài thu hoạch số 4 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 4

Chuyên đề 5: Biểu đồ dòng tiền, xây dựng dòng tiền hiệu số thu chi

 • Khái niệm, vai trò của biểu đồ dòng tiền (cash flow)
 • Sử dụng Excel vẽ biểu đồ dòng tiền, hiểu thêm về biểu đồ dòng tiền
 • Kế hoạch hoạt động, dòng tiền hiệu số thu chi (dòng ngân lưu) biểu diễn trên biểu đồ dòng tiền
 • Bài thu hoạch số 5 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 5

Chuyên đề 6: Phân tích an toàn, độ nhạy và phân tích kinh tế - xã hội

 • Phân tích rủi ro của dự án bằng phương pháp định lượng
 • Bài thực hành sử dụng table 1 chiều trong Excel phân tích độ nhạy
 • Bài thực hành sử dụng table 2 chiều trong Excel phân tích độ nhạy
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 3
 • Bài thu hoạch số 6 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 6

Chuyên đề 7: Thẩm định và phê duyệt dự án

 • Thẩm định và phê duyệt dự án
 • Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề 7

Chuyên đề 8: Dự án sản xuất gạch chịu nhiệt, nước đá và mì gói

 • Thuyết minh dự án đầu tư, sự cần thiết phải đầu tư, thuyết phục người Quyết định đầu tư
 • Bài thực hành: File Excel dự án Sản xuất Gạch chịu nhiệt
 • Bài thực hành: File Excel dự án sản xuất nước đá và mì gói
 • Bài thu hoạch số 7 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

Chuyên đề 9: Dự án đầu tư Khu Công nghiệp, Nhà máy nước, hạ tầng BOT

 • Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Khu công nghiệp
 • Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Nhà máy nước ngầm
 • Bài thực hành: File Excel Dự án đầu tư Hạ tầng BOT

Chuyên đề 10: Dự án đường cao tốc, đầu tư quyền khai thác hạ tầng

 • Tính toán phân tích: Dự án đường cao tốc, đầu tư quyền khai thác hạ tầng
 • Bài thực hành: File Excel đầu tư quyền khai thác hạ tầng
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 4
 • Bài thu hoạch số 8 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

Chuyên đề 11: Chợ đầu mối nông sản, lắp ráp GXDbus và đầu tư mua nhà trả góp

 • Phân tích hiệu quả dự án: Chợ đầu mối nông sản, lắp ráp minibus và đầu tư mua nhà trả góp
 • Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy lắp ráp GXDBus
 • Dự án đầu tư mua nhà trả góp
 • Bài thu hoạch số 9 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án

Chuyên đề 12: Củng cố qua các file phân tích dự án lớn

 • Phân tích file dự án cáp treo lên Tây Thiên (năng lực làm dự án lớn và quy mô)
 • Phân tích file dự án nhà máy sửa chữa tàu sử dụng hạt Nix (năng lực làm dự án lớn và quy mô)
 • Đọc hiểu, dịch tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả dự án bài 5
 • Bài thu hoạch số 10 Khóa Lập TMĐT và phân tích hiệu quả dự án
 • Sát hạch các nội dung về Hiệu quả dự án

Chuyên đề 13. Thi sát hạch hoàn thành khóa học

 • Bài thi sát hạch kiến thức Excel phân tích hiệu quả dự án
 • Sát hạch các thuật ngữ tiếng Anh phân tích hiệu quả dự án
 • Bài thi sát hạch kiến thức Chuyên môn phân tích hiệu quả dự án

backend/upload/images/avatars/origins/45101-85062-avatar.jpg

Nguyễn Thế Anh

 • Giới tính: Nam
 • Ngày sinh: 09/09/1975
 • Email: theanh@gxd.vn
 • Điện thoại: 0975398111

- Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

- Admin, tác giả diễn đàn http://giaxaydung.vn, trang đào tạo online http://gxd.edu.vn, diễn đàn http://dutoangxd.vn. 10 năm quản trị, biên tập diễn đàn, thảo luận với các đồng nghiệp cả nước. Kinh nghiệm, kiến thúc chuyên môn được tích lũy liên tục qua đủ các loại tình huống

- Tổng Thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam

- Phó Tổng biên tập, Nhà báo tại Tạp chí Kinh tế xây dựng, Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng

- Tác giả các phần mềm GXD: dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng, trắc nghiệm, đơn giá, chỉ số giá, giá ca máy...

- Giảng viên giàu kinh nghiệm về các khóa học nghiệp vụ ngắn hạn tại Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng và GXD JSC.

Công tác xây dựng định mức:

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BXD năm 2005, sau là định mức công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP.

- Tham gia biên soạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức phần sửa chữa công bố theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 13/6/2009 của Bộ Xây dựng

- Tham gia thu thập, xử lý số liệu xây dựng định mức khoan cọc nhồi, khoan vào đá mồ côi dự án Xi măng Sông Gianh, sau này công bố vào định mức số 1776/BXD-VP

- Tham gia xây dựng và thỏa thuận định mức xây dựng công trình: Nhà máy xi măng Yên Bình, Hoàng Thạch III, Hải Phòng II...

- Tham gia hoặc Chủ trì xây dựng bộ định mức, đơn giá các Thủy điện: Na Hang (Tuyên Quang), Nậm Chiến (Sơn La)...

- Chủ trì xác định định mức quản lý, bảo dưỡng hầm Thủ Thiêm

- Chủ trì xác định định mức và đơn giá quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1

Công tác đơn giá:

Tham gia ban đơn giá, giai đoạn 1, Thủy điện Sơn La, Sơn La.

Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các bộ đơn giá địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Chủ trì xác định các bảng giá ca máy địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi... trong nhiều năm.

Công tác Chỉ số giá:

Chủ trì xác định chỉ số giá các địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang...

Tham gia công tác xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án đường giao thông: Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Bình Định, Phú Yên, Trà Vinh, Vĩnh Long...

Chủ trì xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án điện (đường dây, trạm biến áp) trên phạm vi cả nước

Thẩm tra TMĐT & dự toán của nhiều dự án lớn, nhỏ trên phạm vi cả nước:

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư dự án, Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư, 1 số dự toán gói thầu, 1 số định mức dự án đường Hồ Chí Minh.

Chủ trì thẩm tra dự toán nhiều gói thầu, nhiều đoạn thuộc dự án Quốc Lộ 1a mở rộng: Tuyến tránh Biên Hòa - Đồng Nai, Cần Thơ - Phụng Hiệp, đoạn tuyến Quảng Nam...

Chủ trì thẩm tra dự toán hầm chui trước Trung tâm hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu dự án Hòa Lạc - Hòa Bình.

Chủ trì thẩm tra TMĐT điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Chủ trì thẩm tra dự toán các gói thầu xây dựng cầu Pá Uôn, Sơn La; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Thái Hà, cầu Ba Vì - Việt Trì...

Tham gia thẩm tra Tổng dự toán, Dự toán các gói thầu Hồ chứa nước Cửa Đạt, Thanh Hóa.

Tham gia hoặc chủ trì Thẩm tra TMĐT, dự toán các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng: Hoàng Thạch III, Bút Sơn II, Hạ Long, Trạm nghiềm phía Nam nhà máy xi măng Hạ Long, Thăng Long

Chủ trì thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả dự án, tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án dân dụng: Fushico Phú Thọ, Nhà ở học viên Học viện hậu cầu, Hà Nội Prince, Golden Palace, Trụ sở TTXVN, nhà ở cán bộ nhân viên TTXVN, Sky Garden Tower, Tổng Cục An ninh... 

Tham gia thẩm tra TMĐT, dự toán Dự án Luồng Tàu sông Hậu, Trà Vinh

Thẩm tra TMĐT & dự toán các dự án hạ tầng: Gamudar, Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tp Hà Nội...

Thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng mở rộng bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (nhà kỹ thuật cao).

Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án đầu tư:

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình dân dụng: nhà ở cán bộ TTXVN, trung tâm thương mại Sky Garden

Chủ trì thẩm tra TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư: Cáp treo Tây Thiên, 

Chủ trì thẩm tra TMĐT & tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình công nghiệp, giao thông, hạ tầng: Thủy điện Hủa Na, thủy điện Dắcđrink, Nix Ninh Thủy...

TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư trang thiết bị PCCC cho phòng cảnh sát PCCC khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thạch Thất

Thanh Quyết toán

Thẩm tra hồ sơ thanh quyết toán khu nhà ở sinh viên Hacinco, VP TTXVN, TQ Lý Thường Kiệt, Nhà máy giấy Bãi Bằng...

Và rất nhiều các công trình, dự án lớn nhỏ khác trên phạm vi cả nước...

Thi công xây dựng và đấu thầu

Công nhân trực tiếp đào đất hố móng, tháo lắp dàn giáo, ghép ván khuôn, uốn cốt thép, xách vữa đổ bê tông... công trình: Nhà văn hóa lao động Thái Bình, Khu tập thể Điện lực Thái Bình, Trụ sở Ngân hàng NN&PTNT Thái Bình...

Cán bộ kỹ thuật thi công, QS tại công trường thi công Plaza Tràng Tiền (Vinaconex), Khu đô thị Ciputra, Trường Quốc tế Mỹ (COFICO)...

Tham gia lập hồ sơ dự thầu: Trụ sở Đài truyền hình Việt Nam, tòa nhà Chung cư Ciputra, một số gói thầu dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Kênh Tàu Hũ...

Công tác giảng dạy:
- Giảng dạy nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án tại các lớp học nghiệp vụ của Viện Kinh tế xây dựng. Trao đổi, giải đáp các vướng mắc, phổ biến các quy định về pháp luật xây dựng của nhà nước cho học viên tại các khóa học.
- Báo cáo viên của Bộ Xây dựng về phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng. Phổ biến, tập huấn về luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng, nghị định số 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại các địa phương trên.
- Tham gia giảng dạy nghiệp vụ định giá, quản lý dự án, quản lý chất lượng, lập dự toán, thanh quyết toán, lập giá thầu, đo bóc khối lượng tại Cty CP Giá Xây Dựng.
- Tham gia giảng dạy môn tin học ứng dụng, đo bóc khối lượng tại trường ĐH Dân lập Phương Đông

- Thỉnh giảng về Quản lý xây dựng tại trường ĐH Thủy Lợi

Công tác khoa học, hội nghề nghiệp:
- Thành viên hội đồng khoa học Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Kinh tế xây dựng
- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng
- Thành viên Hội Kinh tế xây dựng
- Thành viên Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

Khen thưởng:
- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho sinh viên đoạt giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Xây dựng, Kiến trúc

- Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho học viên Cao học đạt kết quả học tập xuất sắc
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng
...


Thu Hương

Thu Hương

 • Giới tính: Nữ
 • Ngày sinh: ../../..
 • Email: thuhuongnuce.bds@gmail.com
 • Điện thoại: 1234567890
Đang cập nhật...

Version 2.0 Nâng cấp nội dung bắt đầu từ tháng 06/2021

Version 1.0 Khóa học Lập tổng mức đầu tư và phân tích hiệu quả dự án

- Khởi tạo khóa học vào tháng 9/2017

- Ngày 01/10/2017 dựng khung khóa học

- Ngày 09/10/2017 đưa các chuyên đề theo đề cương khóa học offline tại GXD JSC

Việc xây dựng nội dung, chương trình khóa học là 1 quá trình dài, lao động miệt mài và công phu.

Bình luận