Lập dự toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

Miễn phí

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 6 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học hướng dẫn bạn kiến thức lập Dự toán chi phí đền bù, hỗ trợ tái định cư - gọi tắt là chi phí Giải phóng mặt bằng (GPMB)

- Kiến thức cơ bản về pháp luật, quy định hiện hành liên quan đến chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng

- Thực hành phần mềm GPMB GXD chạy trên nền Excel

- Các kiến thức về Excel

- Kiến thức về cơ sở dữ liệu đền bù, hỗ trợ tái định cư

Cài đặt và làm quen phần mềm GPMB GXD

  • Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt phần mềm GPMB GXD
  • Phần mềm GPMB GXD là gì? Làm quen với phần mềm Giải phóng mặt bằng GXD

Chọn cơ sở dữ liệu, tìm hiểu về dữ liệu phần mềm GPMB GXD

  • Chọn cơ sở dữ liệu của địa phương, chuẩn bị, làm quen phần mềm GPMB GXD

Nhập dữ liệu hộ gia đình cần đền bù vào phần mềm GPMB GXD

  • Nhập dữ liệu hộ gia đình cần đền bù, hỗ trợ, tái định cư và các khu vực đền bù

Chiết tính đơn giá đền bù trong phần mềm GPMB GXD

  • Chiết tính đơn giá đền bù với những công việc - phần mềm GPMB GXD

Thực hành tính toán dự toán GPMB với số liệu hộ gia đình cụ thể

  • Thực hành xác định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng với số liệu cụ thể trên phần mềm GPMB GXD
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 khởi tạo ngày 22/10/2018