Học sử dụng phần mềm Dự thầu GXD Online

Miễn phí

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 25 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học giới thiệu với bạn các chức năng của phần mềm Dự thầu GXD.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự thầu GXD, giải thích ý nghĩa của các chức năng, lệnh, tiện ích... của phần mềm.

Khóa học này được tặng miễn phí cho khách hàng mua phần mềm Dự thầu GXD.

Khóa học phần mềm Dự thầu GXD khác với khóa Dự toán Dự thầu GXD là khóa học có phí và có học thêm các nghiệp vụ về lập giá dự thầu, lập hồ sơ dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Giới thiệu và làm quen phần mềm Dự thầu GXD

 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Những câu hỏi thường gặp về Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm mở đầu sử dụng phần mềm Dự thầu GXD

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 1

 • Bài tập 1 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • 10 thủ thuật Excel giúp tăng tốc trong công việc [bài 1]
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 1

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 2

 • Bài tập 2 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 2

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 3

 • Bài tập 3 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 3

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 4

 • Bài tập 4 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 4

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 5

 • Bài tập 5 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 5

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 6

 • Bài tập 6 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 6

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 7

 • Bài tập 7 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 7

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 8

 • Bài tập 8 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 8

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 9

 • Bài tập 9 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 9

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thực hành số 10

 • Bài tập 10 khóa học Phần mềm Dự thầu GXD
 • Bài trắc nghiệm sử dụng PM Dự thầu GXD số 10

Phần mềm Dự thầu GXD - Bài thi cuối khóa

 • Bài trắc nghiệm cuối khóa học sử dụng PM Dự thầu GXD
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0: Khởi công 28/07/2017 - Hoàn thành ngày 09/09/2017

Version 2.0: Tháng 08/2018

- Nâng cấp toàn bộ các bài tập theo version mới của phần mềm Dự thầu GXD

- Nâng cấp, bổ sung toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài tập.

- Nâng cấp các chức năng quản lý tình hình học tập, điểm khóa học.