Học lập dự toán công trình: Định mức dự toán là gì?

Học lập dự toán công trình: Định mức dự toán là gì? Học đi bạn để lĩnh lương đấy, không đùa đâu.

1. Nôm na: "Định" là Quy Định, "mức" là hạn mức, giới hạn mức, lượng tiêu hao. Ông có quyền cấp phát, Quy Định cho ông nhận vật lực là: việc này "mày" chỉ được tiêu hao mức đó, lượng bằng đó thôi, quá là không được.

2. Hành động: Trong phần mềm Dự toán GXD bạn tra 1 mã AE.22253 nhé, bạn sẽ thấy mặt mũi của em định mức. Bạn xem mặt em ấy chưa? Chỗ bôi màu vàng ấy. Rõ mặt em rồi thì đi sâu vào em tiếp nhé.


 

3. Theo tôi thì: Định mức là kinh nghiệm xây dựng được đúc kết lại. Tại sao? Ví dụ: để xây 1m3 tường, người ta phải ra hiện trường, theo dõi quy trình xây có đúng chuẩn ko, ghi lại số kg xi măng, viên gạch, cát, nước, ca máy tiêu hao và số thợ xây + thợ phụ. Về trình bày lại cho bạn dùng tham khảo cho công trình sau. Nên tôi bảo định mức là kinh nghiệm. Mấy ông cứ kêu ko có kinh nghiệm là do lười đọc định mức và suy ngẫm thôi 

4. Tại sao lại cần định mức? Theo tôi ngẫm thì: thuở hồng hoang chưa có định mức, nước ta đi theo con đường XHCN, xây dựng cũng như đi cày người ta làm việc chung, chấm công nhật, chia đều, về nhà ăn riêng trong bếp nhà mình. Khi làm thì khai cần vật tư như nào, nhà nước cấp. Thế nên 1 m3 xây, mỗi ông khai 1 kiểu: ông thì 500 viên, ông thì 600 viên, ông lên tới 1000. Nhà nước liền cử 1 đội đi theo dõi thực tế, tính bình quân, rồi về Quy định ra định mức, từ sau ông nào vượt quá là phạt (để chống các ông mang gạch xi Nhà nước về xây bếp Nhà mình).

5. Hiểu như trên thì thấy vì sao các công việc mới phải Tạm tính? Là vì chưa có ông nào đi đúc kết kinh nghiệm. Nên nếu công trình mình đang làm dự toán ko có cái kinh nghiệm ấy để tham khảo thì Tịt Tịt = Tạm Tính = Tao Tính

6. Câu hỏi:
- Dân thì gian, quan thì tham. Giờ không có định mức thì làm thế nào để các ông làm công trình khỏi khai man để lĩnh quá, cấp phát vật tư thừa mứa, tránh thất thoát - lãng phí?
- Trên mới nói về định mức, vậy "định mức dự toán" là gì?

Anh/em like và share về facebook góp phần chia sẻ với bạn bè, người ta cùng biết, cùng mặt bằng tri thức thì làm việc mới dễ.