Học lập dự toán công trình: Tìm hiểu về Chi phí chung

Học lập dự toán công trình: Tìm hiểu về Chi phí chung. Học đi bạn, giỏi thì lương sẽ cao, bạn được nể trọng.

Hiểu như nào về Chi phí chung? Ở đây tôi diễn giải theo lối "dân dã" cho dễ hiểu, bạn nhặt lấy cái hay, bỏ những cái chưa hay nhé.

1. Chi phí chung là kinh nghiệm xây dựng được đúc kết lại.
2. Xem nhé:
- Hình 1: Chi phí trực tiếp T = VL+NC+M tính cụ thể, tính riêng cho từng công việc trong bảng dự toán
- Hình 2: Không tính riêng công tác nước uống trong bảng dự toán
- Hình 3: Không có riêng công tác điều hành trong bảng dự toán
- Hình 4: Họp. Không có dòng công việc họp riêng trong bảng dự toán
2+3+4 không riêng từng dòng, là bởi vì: Ghi chép nước uống, điều hành, họp... tính chi phí chi tiết thì có mà chết mệt. Công trình kéo dài, mỗi công trình đều tính thế thì chết.

Chi phí chung tính trên Chi phí trực tiếp gồm chi phí VL, NC, M tính cho từng công tác

Chi phí chung là chi phí phục vụ công nhân tại công trường

Chi phí chung là chi phí điều hành sản xuất tại công trườngchi phí chung gồm chi phí họp hành điều hành sản xuất

4. Từ thuở hoang sơ, công tác quản lý xây dựng mới định hình, Nhà nước liền cử 1 đội ghi chép: Chi phí T, sau đó ghi đủ các khoản kia (cộng tổng lại gọi là C). Rồi đem so sánh C chiếm bao % của T. Bình quân nhiều công trình. Đúc rút ra bảng tỷ lệ khoán C theo bảng 3.7 Thông tư 06 ta đang dùng.

5. Lập dự toán C: chính là ta đang dùng kinh nghiệm của các công trình trước để dự đoán C cho công trình ta sắp làm. Vậy cho nhanh, giảm ghi chép, tính toán...

6. C ko tính riêng, mà mỗi công tác T góp chung, phân bổ 1 tý

7. Theo thông tư 06: Chi phí chung gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp.

8. Học dự toán ở GXD nó hay ở chỗ, cách diễn giải của giảng viên khác biệt, luôn sáng tạo để bạn dễ hiểu lại hiểu sâu, minh họa và liên hệ thực tế.

9. Chọn sử dụng phần mềm Dự toán GXD là bạn sáng suốt, bạn tận dụng được nguồn tư liệu đào tạo sinh sôi cho bạn n triệu đồng: Bởi các phổ biến nghiệp vụ này còn dài, việc học nghề là suốt đời... Đường xa mới biết ngựa hay phải ko nào :)

10. Câu hỏi: Khi chào thầu Nhà thầu có được phép tính C nhỏ hơn định mức Nhà nước không? Thanh toán chi phí C có phải dự toán chi tiết ra như lán trại không?