Học dự toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng là gì? Khái niệm này liên quan gì đến dự toán?

Học dự toán công trình: Dự án đầu tư xây dựng là gì? Khái niệm này liên quan gì đến dự toán?

01/10/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


1. Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Dự án đầu tư xây dựng là: tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định.

Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

2. Khái niệm "Dự án đầu tư xây dựng" liên quan gì đến dự toán?

Để tiến hành các hoạt động xây dựng thì cần kinh phí, nhưng các hoạt động đó chưa diễn ra, mà người ta lập kế hoạch chi phí, dự toán có thể gọi là kế hoạch chi phí:
- Có dự toán xây dựng mới công trình
- Có dự toán sửa chữa, cải tạo công trình
Dự toán là công cụ đắc lực giúp việc sử dụng vốn tốt, hiệu quả. Các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình cũng có được đề cập trong DA ĐTXD.

Dự toán là một nghiệp vụ định giá xây dựng, để định giá giỏi và chính xác: người học phải trang bị vốn kiến thức rất rộng, hiểu biết về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kinh tế - xã hội - văn hóa, mặt bằng giá cả thị trường... đặc biệt phải hiểu rất rõ về dự án đầu tư xây dựng mà mình tham gia.

3. Video bài giảng: Dự án đầu tư xây dựng là gì

Video này thầy Nguyễn Thế Anh giảng cho các bạn nắm khái niệm về dự án đầu tư xây dựng. Tìm hiểu mối liên hệ mật thiết giữa dự toán xây dựng công trình với dự án đầu tư xây dựng.

Hãy đăng ký khóa học dự toán tốt nhất tại GXD, liên hệ ngay Ms Thu An 0985 099 938 để ghi danh.