Khóa đào tạo Quantity Surveyor (Kỹ sư QS, kỹ sư khối lượng)

2,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 95 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa đào tạo Quantity Surveyor (Kỹ sư QS) chuẩn tuyển dụng thị trường

- Prepare tender and contract documents, compare tenderer offers, including bills of quantities with the architect and/or the client
Chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đối chiếu khối lượng các gói thầu bao gồm Bảng dự toán khối lượng với bên thiết kế hoặc chủ đầu tư.

- Undertake cost analysis for repair and maintenance project work
Thực hiện công tác phân tích, chuẩn bị giá chào cho công việc phát sinh, sửa chữa, vận hành công trình, dự án.

- Assist in establishing a client's requirements and undertake feasibility studies
Có khả năng phối hợp độc lập với đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.

- Perform risk, value management and cost control
Quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí;

- Provide advice on contractual claims
Đề xuất phương án đầu tư và phân tích hiệu quả đầu tư.

- Value completed work and arrange payments and prepare payment certificates
Nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng

- Regularly update legal documents on the cost formulation and management, prices and types of materials on the market
Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy về lập, quản lý chi phí xây dựng công trình; các đơn giá và chủng loại vật liệu trên thị trường.

- Check variation order, inspect materials quantity on site
Kiểm tra phát sinh, nghiệm thu chất lượng

- Perform duties assigned by Leader
Ghi nhận chỉ thị, họp và báo cáo cấp quản lý khối lượng về thực hiện dự án.

Chuyên đề 1 Chuẩn bị cho khóa học Quantity Surveyor (Kỹ sư QS)

 • Đặt mục tiêu, hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của khóa học
 • Hướng dẫn học, các nguyên tắc và quy chế khóa học
 • Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả
 • Tư duy khác biệt - After watching this, your brain will not be the same
 • Phương pháp học: Thay đổi nhỏ để thành công lớn
 • 13 bí kíp học tập hiệu quả - 13 Study Tips
 • 14 bí kíp để năng động -14 Motivation Tips
 • Làm thế nào để dễ dàng ghi nhớ - How to Memorize Fast and Easily
 • Sử dụng phần mềm SnagIt để viết báo cáo thu hoạch
 • Hướng dẫn cài và chuẩn bị phần mềm Dopdf
 • Học Quantity Surveyor qua Case Study (tình huống) bài 1
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 1 Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 2 Quy định hiện hành về đầu tư xây dựng

 • Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng
 • Giải thích Từ ngữ theo Luật Xây dựng cần nắm
 • Điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng
 • Các đặc điểm của sản xuất và sản phẩm xây dựng
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
 • Case Study Quantity Surveyor bài 2
 • Quiz Quantity Surveyor: Project financial control and reporting
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 2 Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 3 Đo bóc khối lượng thi công xây dựng

 • Tải tài liệu tham khảo về đo bóc khối lượng
 • Khái niệm, vai trò và cơ sở đo bóc khối lượng
 • Quy trình đo bóc khối lượng, lập dự toán, sử dụng Dự toán GXD
 • Công cụ toán học trong đo bóc khối lượng
 • Một số sai sót thường gặp trong công tác đo bóc khối lượng
 • Xác định chi phí dự phòng bằng phần mềm Dự toán GXD
 • Củng cố kiến thức Quantity Surveyor qua Case Study (Tình huống) bài 3
 • Quiz QS: Construction Drawings
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 3 Khóa Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 4 Dự toán xây dựng công trình

 • Tài liệu đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí xây dựng
 • Phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng
 • Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình
 • Thế nào là đơn giá đầy đủ? Đơn giá không đầy đủ?
 • Giới thiệu hệ thống các tập định mức dự toán hiện hành
 • Bài tập thực hành tra cứu, tính toán hao phí định mức
 • Công tác tạm tính, vận dụng định mức
 • Xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng
 • Tính giá nhân công, máy thi công trong Dự toán GXD
 • Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Các Tùy chọn phương pháp tính toán xác định và điều chỉnh giá ca máy
 • Xác định giá 1m3 vữa bê tông, tìm hiểu về đánh mã bê tông
 • Quy trình từ lập dự toán qua thẩm tra, phê duyệt và vài trò của Dự toán
 • Cùng cố khả năng bảo vệ vấn đề qua Case Study số 4
 • Bài trắc nghiệm về Định mức, đơn giá trực tiếp và đơn giá gián tiếp
 • Quiz QS: Design economics and cost planning
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 4 Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 5 Lập giá dự thầu, đấu thầu

 • Các văn bản quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
 • Giải thích từ ngữ theo Luật đấu thầu cần nắm bắt để chắc nền tảng
 • Lập giá thầu bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để có được giá dự thầu hợp lý và cạnh tranh nhất?
 • Tùy biến mẫu tính chi phí "đuôi" trong đơn giá dự thầu
 • Tính giá dự thầu cho hợp đồng trọn gói
 • Lập giá thầu một hạng mục 15 đầu việc, dồn giá vật liệu để giá dự thầu đạt mục tiêu
 • Trắc nghiệm Quy định, quy trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm về giá dự thầu
 • Quiz QS: Procurement and tendering
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 5 Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 6 Hợp đồng xây dựng

 • Khung pháp lý về hợp đồng xây dựng
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Các thông tin hợp đồng xây dựng cần quan tâm để làm thanh quyết toán
 • Tình huống: Hợp đồng trọn gói phát sinh Khối lượng lớn hơn 20% thì xử lý thế nào?
 • Tình huống: Điều chỉnh giá hợp đồng, xử lý tình huống giá cát tăng đột biến
 • Quiz QS: Contract Practice
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 6 Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 7 Kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công

 • Các phương pháp sơ đồ mạng và tài liệu tham khảo
 • Tìm hiểu về tiến độ qua bài học tạo biểu đồ tiến độ thi công bằng Excel
 • Mối liên hệ công việc và đọc hiểu bản tiến độ dự án
 • Khối lượng dự thầu và biện pháp thi công
 • Quiz QS: Construction technology and environmental services for buildings
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 7 Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 8 Hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hồ sơ hoàn công

 • Quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Quy định về nội dung của biên bản nghiệm thu chất lượng
 • Cơ sở pháp lý về nội dung của biên bản nghiệm thu
 • Trình tự Quản lý chất lượng công trình, liên hệ phần mềm QLCL GXD
 • Mở phần mềm QLCL GXD và bắt đầu thực hiện lập hồ sơ chất lượng
 • Tạo danh mục nghiệm thu công việc và nghiệm thu vật liệu từ biểu giá hợp đồng
 • Quiz QS: Quantification and Costing of Construction Work
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 8 Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 9 Thanh quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng

 • Khung pháp lý làm thanh quyết toán khối lượng, hợp đồng
 • Các tài liệu cần đọc về thanh quyết toán hợp đồng
 • Nguyên tắc và Quy trình thanh toán đối với Hợp đồng trọn gói
 • Nguyên tắc và Quy trình thanh toán đối với Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Thanh toán chi phí nhà tạm, lán trại để ở và điều hành thi công như thế nào?
 • Nguyên tắc và Quy trình thanh toán đối với Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
 • Tình huống Thanh Quyết toán (Case Study) số 1
 • Quyết toán hợp đồng - hồ sơ quyết toán hợp đồng
 • Quiz QS: Project financial control and reporting
 • Bài trắc nghiệm chuyên đề 9 Kỹ sư Quantity Surveyor

Chuyên đề 10 Tin học công trường, kỹ năng mềm

 • Sử dụng Style trong Word trình bày Thuyết minh thiết kế và Thuyết minh Biện pháp thi công
 • Sử dụng tổ hợp phím Ctrl Shift Home & End thao tác nhanh và thú vị
 • Quiz QS: CAD Drawing, Drawing Types and Construction Unit Review
 • Quiz Quantity Surveyor bài 10

Chuyên đề 11 Bài thi cuối khóa, cấp chứng nhận hoàn thành khóa học

 • Quản lý thời gian trong công việc
 • Bài thu hoạch khóa học Quantity Surveyor (Kỹ sư QS)
 • Quiz Quantity Surveyor bài 11
 • Quiz Quantity Surveyor bài thi cuối khóa
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Ngày 19/06/2018 biên tập nội dung phù hợp với chương trình đạo tạo Kỹ sư QS

Các nội dung của khóa online sẽ bổ trợ cho các buổi học offline. Giúp học viên chắc chắn và phong phú kiến thức hơn.

Ngày 15/09/2017

Nghiên cứu 1 số chương trình đào tạo Kỹ sư QS của nước ngoài dựng ra được khoảng 10 chuyên đề khóa học

Khởi công ngày 09/09/2017, nội dung bám sát:

1. Các yêu cầu tuyển dụng của các công ty trong nước

2. Các yêu cầu tuyển dụng của các công ty nước ngoài

3. Các chỉ tiêu đề ra của 1 QS nước ngoài (chỉ dẫn QS chuyên nghiệp của nước ngoài)