Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD - QLCL GXD

Giảng viên : · Nguyễn Thế Anh

Miễn phí

Đăng nhập

Thời lượng: 14 giờ

Bài giảng: 9 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Các tính năng chính của phần mềm QLCL GXD v5.0

- Lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

- Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, nhân lực, phòng thí nghiệm, sản phẩm chế tạo sẵn sẽ được đưa vào sử dụng trong công trình.

- Nghiệm thu từng công việc xây dựng

- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng.

- Tạo danh sách và tùy biến thay đổi thành phần tham gia nghiệm thu.

- Hỗ trợ tổng hợp vật liệu nhập về, xuất nội dung nhật ký thi công.

Các tính năng nổi bật

  • [HDSD] Bài 1. Thay đổi thành phần trưc tiếp tham gia nghiệm thu | Quản lý chất lượng GXD 5.0
  • [HDSD] Bài 2. Phân chia hạng mục, giai đoạn | Quản lý chất lượng GXD 5.0
  • [HDSD] Bài 3. Đánh lại mã biên bản nghiệm thu | Quản lý chất lượng GXD 5.0
  • [HDSD] Bài 4. Nghiệm thu nhiều công việc trong cùng 1 biên bản | Quản lý chất lượng GXD 5.0
  • [HDSD] Bài 5. Nghiệm thu vật liệu nhiều lần nhập kho trong cùng 1 biên bản | Quản lý chất lượng GXD 5.0
  • [HDSD] Bài 6. Chèn ảnh sơ họa vào biên bản nghiệm thu | Quản lý chất lượng GXD 5.0
  • [HDSD] Bài 7. Kiểm tra và theo dõi đổ bê tông | Quản lý chất lượng GXD 5.0
  • [HDSD] Bài 8. Ghi nhật ký theo phân đoạn | Quản lý chất lượng GXD 5.0
  • [HDSD] Bài 9. Thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu trong biên bản nghiệm thu | Quản lý chất lượng GXD 5.0
Nguyễn Thế Anh

Quản lý chất lượng GXD v5.0