Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Kha Thơ Hao
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:

Thành Tích Học Tập

Kha Thơ Hao
Chưa xếp hạng