Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Nguyễn Minh Hiếu
Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
09/04/1998

Thành Tích Học Tập

Nguyễn Minh Hiếu
Xuất sắc
Nguyễn Minh Hiếu
Xuất sắc
Nguyễn Minh Hiếu
Chưa xếp hạng
Nguyễn Minh Hiếu
Chưa xếp hạng