Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Nguyễn Hữu Thanh
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:

Thành Tích Học Tập

Nguyễn Hữu Thanh
Yếu
Nguyễn Hữu Thanh
Chưa xếp hạng
Nguyễn Hữu Thanh
Chưa xếp hạng
Nguyễn Hữu Thanh
Yếu
Nguyễn Hữu Thanh
Chưa xếp hạng
Nguyễn Hữu Thanh
Chưa xếp hạng
Nguyễn Hữu Thanh
Chưa xếp hạng
Nguyễn Hữu Thanh
Chưa xếp hạng
Nguyễn Hữu Thanh
Chưa xếp hạng