Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Nguyễn Trúc Ngân
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:

Thành Tích Học Tập

Nguyễn Trúc Ngân
Yếu
Nguyễn Trúc Ngân
Chưa xếp hạng
Nguyễn Trúc Ngân
Chưa xếp hạng
Nguyễn Trúc Ngân
Yếu
Nguyễn Trúc Ngân
Chưa xếp hạng
Nguyễn Trúc Ngân
Chưa xếp hạng
Nguyễn Trúc Ngân
Chưa xếp hạng
Nguyễn Trúc Ngân
Chưa xếp hạng
Nguyễn Trúc Ngân
Chưa xếp hạng