Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Nguyễn Ngọc Hải
Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
06/06/1996

Thành Tích Học Tập

Nguyễn Ngọc Hải
Chưa xếp hạng