Danh sách lớp học trực tuyến

Học đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng với chuyên gia

Lịch học:

Hiện chưa có lịch học cho lớp học này

Học dự toán công trình với chuyên gia

Lịch học:

Hiện chưa có lịch học cho lớp học này

Học Kỹ Sư Quantity Surveyer (QS) với chuyên gia

Lịch học:


30/10/2020 14:56:00 - 30/11/2020 14:56:00

Học đánh giá hiệu quả dự án với chuyên gia

Lịch học:

Hiện chưa có lịch học cho lớp học này

BIM & Revit for BIM - Quản lý thông tin trong Revit

Lịch học:


12/04/2020 11:45:00 - 13/04/2020 12:30:00


12/04/2020 20:30:00 - 13/04/2020 00:00:00


19/04/2020 20:45:00 - 19/04/2020 23:35:00


26/04/2020 20:45:00 - 26/04/2020 23:35:00