Thầy/cô - giảng viên thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Thầy/cô - giảng viên thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

20/05/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Thầy/cô - giảng viên thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Thời 4.0, kiến thức ở khắp nơi trên Internet, trò có thể tiếp cận với các thầy, các chuyên gia giỏi, tư liệu hay từ khắp nơi.


Vật đã đổi, sao đã dời. Thực tế khác trước: Trò bước vào lớp đã giỏi hơn thầy, siêu hơn thầy ở nhiều lĩnh vực... và rất có thể giỏi hơn cả thầy ở chính môn thầy dạy.

Vì thế, 4.0 yêu cầu về người thầy phải thay đổi, chuyển động: phải giỏi chuyên môn, giỏi sư phạm, giỏi ngoại ngữ, Phải Giỏi Công Nghệ, cập nhật kiến thức tốc độ cao, có phương pháp hơn trò... Web, Automation, IOS, Android, IoT, AI... Người dạy bước vào lớp cũng trong tâm thế người học, đi dạy mà học. Nếu không được như vậy là không đạt.

Như vậy: Có thể thấy Chúng ta thiếu rất nhiều thầy 4.0, chưa nói đến thợ, chứ không phải thừa thầy thiếu thợ.

Chúng ta, các thầy/cô gxd.edu.vn sẽ cùng nhau bù lấp khoảng trống đó.

Nguyễn Thế Anh, 20/11/2017