Quyết định xử phạt Tư vấn giám sát nếu bạn đi học lớp Quản lý chất lượng GXD có thể đã không bị như này!

Quyết định xử phạt Tư vấn giám sát nếu bạn đi học lớp Quản lý chất lượng GXD có thể đã không bị như này!

17/05/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Tại lớp Quản lý chất lượng GXD, thực hành phần mềm GXD chia sẻ nhiều nội dung quy định hiện hành khi làm việc phải tuân thủ. Xin chia sẻ lại với bạn đọc dự thảo Quyết định xử phạt Tư vấn giám sát do bạn Ngô Vinh chia sẻ trên group Hoàn công, nghiệm thu chất lượng, thi công công trình (QLCL GXD).

Nếu bạn đi học lớp Quản lý chất lượng GXD có thể đã không bị những lỗi phạt như này! Trên lớp các giảng viên luôn phổ biến rất kỹ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP cho các học viên.

Nhìn các hình ảnh mà tiền phạt quá lớn so với học phí đi học, phải bằng mấy chục khóa học, mấy chục phần mềm QLCL GXD luôn. Mà đi học còn thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm khác nữa, đâu phải chỉ mấy vấn đề này. Rất nhiều tình huống thực tế khác.

1. Kiến nghị xử phạt đơn vị Tư vấn giám sát 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) do không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định. Áp dụng hình thức xử phạt theo Điểm a, Khoản 1, Điều 33, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

- Không có sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát, Nhật ký giám sát không đóng dấu giáp lai, không ghi rõ công suất máy móc, thiết bị thi công, không ghi rõ vị trí nghiệm thu, khối lượng nghiệm thu tạm tính, không lập báo cáo theo quy định. Thực hiện không đúng Khoản 3, Điều 120, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014.

2. Kiến nghị xử phạt đơn vị tư vấn giám sát 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) do không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định. Áp dụng hình thức xử phạt theo Điểm a, Khoản 1, Điều 33, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

- Không có biên bản giao hàng, nhận hàng hóa, vật tư, thiết bị. Giấy chứng nhận xuất xưởng, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư đầu vào.

2. Kiến nghị xử phạt đơn vị tư vấn giám sát 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) do không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định. Áp dụng hình thức xử phạt theo Điểm c, Khoản 1, Điều 33, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

Vật tư đầu vào: Không có quyết định phê duyệt mẫu vật tư, vật liệu chính của chủ đầu tư trước khi đi vào thi công. Thực hiện không đúng Điểm b, Khoản 3, Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015.

Các giảng viên GXD chỉ mong rằng: các bạn trẻ đi sau, nối tiếp... không bao giờ mắc lại phải các sai lầm mình đã từng.

Các nội dung nói trên được trao đổi, phổ biến bài bản tại lớp học Hồ sơ chất lượng GXD của Công ty CP Giá Xây Dựng. Để đăng ký học: liên hệ Ms Thu An 0985 099 938. Rõ ràng bạn đầu tư sẽ hiệu quả hơn nhiều lần.