Phần mềm Thanh quyết toán GXD giúp gì cho công việc của bạn?

Phần mềm Thanh quyết toán GXD giúp gì cho công việc của bạn?

03/05/2019 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Phần mềm Thanh quyết toán GXD giúp gì cho công việc của bạn? Công việc thanh quyết toán là công việc phức tạp và đòi hỏi phần mềm rất linh hoạt. Sự linh hoạt này trước giờ chúng ta phải dùng Excel, chèn dòng/chèn cột, lập công thức. Tuy nhiên, với Excel thì bạn vẫn phải làm quá nhiều thao tác thủ công, vẫn rất tốn thời gian và công sức. Hiện tại phần mềm Quyết toán GXD chạy trên Excel sẽ tự động hóa rất nhiều tác vụ thủ công, lặp đi lặp lại trước đây của bạn. Phần mềm Thanh toán- Quyết toán GXD đáp ứng rất nhiều nhu cầu cho công việc của bạn như:
    
- Mối liên hệ giữa thuật toán ứng xử riêng tùy theo loại hợp đồng và thỏa thuận thanh toán, tạm ứng...

- Chèn dòng, chèn cột, hiện/ẩn dòng cột, chèn thêm các bảng tính phụ. Tương ứng 1 lần thanh toán là rất nhiều cột và bảng tính phải chèn thêm vào. 
- Bảng tính khối lượng trong hợp đồng theo PL03a, phát sinh theo PL04 của Thông tư 86/2011/TT-BTC và nhiều văn bản, thông tư, nghị định khác có liên quan. Mỗi lần tính toán lại 1 lần lũy kế, 1 lần phải so sánh các điều kiện khối lượng lũy kế so với khối lượng hợp đồng thế nào? Tăng hay giảm? tăng/giảm thì có được thanh toán, điều chỉnh không? tính vào PL03a hay PL04?

- Tính bù trừ, đơn giá mới, phân khai khối lượng, chênh lệch giữa giá mới và giá cũ

- Kiểm soát khối lượng giữa các giai đoạn so với khối lượng trong hợp đồng. Phải theo dõi thanh toán đến 80% thì phải thu hồi hết tạm ứng.

- Kiểm soát khối lượng, quyết toán giai đoạn, quyết toán phần ngầm, phần khuất lấp, che kín...

- Thanh toán khối lượng trong hợp đồng trước, khối lượng phát sinh phải thêm giá chào mới tùy trong hay ngoài hợp đồng, lớn hơn hay nhỏ hơn 20% giá trị trong hợp đồng.

- Lập dự toán phát sinh như nào.

- Thanh toán xong làm hồ sơ Quyết toán A-B (quyết toán hợp đồng) phải thuận lợi và khớp số liệu.

- In hồ sơ, trình các bên ký và có thể kết thúc xây dựng với hồ sơ gọn gàng.
Với những lợi ích tuyệt vời trên bạn nên trang bị ngay cho mình phần mềm Thanh quyết toán GXD bản full tính năng.


Thu An: 0974 889 500, Mail: daotao@gxd.vn; Phanmem@gxd.vn
Tổ chức Giáo dục và đào tạo: 124 nguyễn Ngọc Nại-khương Mai-Thanh Xuân-Hà Nội 
Website: Để đặt mua phần mềm QLCL GXD hoặc truy cập website http://gxd.vn để ủng hộ phát triển phần mềm Việt.