Khóa học Đánh giá hiệu quả dự án, tổng mức đầu tư GXD

Khóa học Đánh giá hiệu quả dự án, tổng mức đầu tư GXD

28/02/2020 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Khóa học Đánh giá hiệu quả dự án, tổng mức đầu tư GXD
Trong trình tự đầu tư xây dựng công trình thì giai đoạn chuẩn bị dự án là 1 giai đoạn vô cùng quan trọng, để 1 dự án có được khả thi hay không thì phải tính được tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án. Nhận thấy rất nhiều vướng mắc trong quá trình lập tổng mức đầu tư và tính hiệu quả dự án nên trong năm 2018 vừa qua Giá Xây Dựng đã mở lớp Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án với các nội dung chính như sau: 
Buổi 1: Khái niệm, nội dung, các phương pháp lập Tổng mức đầu tư. Thực hành lập TMĐT theo Thiết kế cơ sở của 1 dự án cụ thể. Trao đổi và thảo luận
Buổi 2: Phương pháp lập TMĐT theo xuất vốn đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp lập TMĐT theo dữ liệu từ các công trình tương tự
Buổi 3: Phương pháp lập TMĐT theo phương pháp kết hợp và các lưu ý khi lập TMĐT theo phương pháp kết hợp
Thực hành lập TMĐT theo phương pháp kết hợp
Buổi 4: Tổng quan về dự án đầu tư. Một số vấn đề liên quan đến tính toán Hiệu quả dự án đầu tư. Cách xác định dòng tiền của dự án: Dòng tiền chi (dòng ra)
Thực hành làm với dự án cụ thể
Buổi 5: Cách xác định dòng tiền của dự án: Dòng tiền thu (dòng vào) và các lưu ý khi xác lập dòng tiền của dự án.
Phân tích hiệu quả Tài chính của Dự án đầu tư.
Thực hành xác định dòng tiền vào và tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án .
Buổi 6: Phân tích hiệu quả Tài chính của Dự án đầu tư. Thực hành Tính toán các chỉ tiêu an toàn tài chính của dự án 
Buổi 7: Khái niệm độ nhạy. Các phương pháp tính. Thực hành Phân tích độ nhạy của một số chỉ tiêu thuộc dự án.
Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư: Vai trò và hệ thống các chỉ tiêu.
Hướng dẫn phần thuyết minh dự án đầu tư. Chỉnh sửa và in ấn các bảng tính toán
Mục kết luận và kiến nghị Dự án đầu tư
Buổi 8 + 9: Thực hành tính tổng mức đầu tư và phân tích hiệu quả một số dự án
Buổi 10: Ôn tập, trao đổi giải đáp các thắc mắc của của học viên. Thi kết thúc khóa học và trao chứng nhận

- Sau 10 buổi học bạn sẽ nắm rõ các phương pháp tính toán và vận dụng phù hợp với Quy định hiện hành trong việc lập Tổng mức đầu tư và Xây dựng các dòng ngân lưu của dự án và hiểu rõ bản chất, tính toán và phân tích các chỉ tiêu hiệu quả của dự án để đưa ra phương án đầu tư hiệu quả.
Hãy liên hệ ngay Thu An: 0974 889 500  để tham gia khóa học nhé. 
Rất mong được gặp bạn tại công ty Giá Xây Dựng số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội