Khóa học Đánh giá hiệu quả dự án, bạn sẽ được trang bị hệ thống kiến thức về lĩnh vực gì

Khóa học Đánh giá hiệu quả dự án, bạn sẽ được trang bị hệ thống kiến thức về lĩnh vực gì

28/02/2020 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Đến với khóa học Đánh giá hiệu quả dự án, bạn sẽ được trang bị hệ thống kiến thức về:
    Các kiến thức cơ bản về Tổng mức đầu tư, Hiệu quả dự án
    Thực hành các bài tập về Tổng mức đầu tư, về tính toán Hiệu quả dự án đầu tư.
    Các kiến thức Excel, các hàm tài chính, tổ chức bảng tính dự án.
    Lập kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh, xác định dòng tiền, tính khấu hao..
    Nhiều video, tài liệu tham khảo từ giai đoạn chuẩn bị, trong khóa học và sau khóa học đi làm
    Rất nhiều các kiến thức cần thiết cho người làm công tác chuẩn bị dự án, lập dự án.
    Các cơ sở và kiến thức về pháp luật bên mảng thị trường bất động sản, đầu tư tài chính.
    Nghiên cứu tiền khả thi trước khi thực hiện các dự án 


Sau khóa học bạn sẽ định hướng được phương pháp làm việc tốt nhất, hiệu quả:
Hiểu tổng quan về hoạt động xây dựng, Tính toán thành thạo Tổng mức đầu tư theo các quy định hiện hành, Lập Báo cáo đầu tư (bao gồm: NCTKT, NCKT, KTKT).
Hệ thống văn bản đầu tư xây dựng hiện hành và các khái niệm có liên quan: Dự án đầu tư và Dự án ĐTXD, các loại Báo cáo đầu tư, các loại Hồ sơ thiết kế (Thiết kế sơ bộ, TK cơ sở, TK kỹ thuật, TK BVTC), các hình thức Thiết kế (1 bước, 2 bước, 3 bước), quá trình hình thành chi phí.
Hotline: Thu An: 0974 889 500, Mail: daotao@gxd.vn; Phanmem@gxd.vn
Tổ chức Giáo dục và đào tạo: 124 nguyễn Ngọc Nại-khương Mai-Thanh Xuân-Hà Nội