Khác nhau giữa phần mềm Dự toán và Dự thầu GXD

Khác nhau giữa phần mềm Dự toán và Dự thầu GXD

28/02/2020 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Sự khác nhau giữa phần mềm Dự toán và Dự thầu GXD
Như các bạn đã biết Phần mềm Dự toán GXD có tính được giá dự thầu, nhưng tại sao vẫn có riêng 1 phần mềm nữa là phần mềm Dự thầu GXD ? Hôm nay Phương Anh sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc đó.
1. Dự thầu tính trực tiếp ra đơn giá thầu gồm có CP HMC, CPXD và CP dự phòng. Còn dự toán thì phải tính dự toán kiểu tư vấn trước rồi mới xuất được ra giá dự thầu của nhà thầu cần.
2. Dự thầu tích hợp sẵn biểu mẫu để chiết tính và tổng hợp giá dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Dự toán mặc định là biểu mẫu tổng hợp dự toán thiết kế theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.
3. Dự thầu không cần các bảng tính rườm rà của dự toán thiết kế như là : tổng hợp dự toán công trình, tính định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác… không cần hệ bảng tính chi phí thiết bị.
4. Dự thầu không cần các bảng tính dự toán chi phí tư vấn man-months
5. Dự thầu chọn loại hợp đồng xây dựng sẽ tự động tính và phân bổ chi phí dự phòng vào đơn giá dự thầu (đơn giá đầy đủ). Trong khi dự toán thiết kế thì chỉ cần đơn giá không đầy đủ (VL, NC, M) mà không cần phải theo loại hợp đồng xây dựng
6. Lập và quản lý tiến độ thi công theo phương pháp EVM
7. Phần mềm dự thầu tùy chỉnh mẫu đuôi đơn giá theo yêu cầu riêng của gói thầu.

Tham khảo học thêm: https://dutoanduthau.com hoặc https://duthaugxd.com

Hãy liên hệ ngay Thu An: 0974 889 500  để tham gia khóa học nhé. 
Rất mong được gặp bạn tại công ty Giá Xây Dựng số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội