Học lập dự toán: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng? Vì sao bạn cần biết?

Học lập dự toán: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng? Vì sao bạn cần biết?

02/10/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Học lập dự toán: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng? Người lập dự toán cần biết điều này để làm gì?

Các tổ chức tham gia hoạt động ĐTXD

 • Người Quyết định đầu tư;
 • Chủ đầu tư; 
 • Tư vấn (Khảo sát; Thiết kế, thẩm tra, giám sát, kiểm định…); 
 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định; 
 • Nhà thầu thi công; nhà thầu mua sắm thiết bị… 
 • Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng; 
 • Thanh tra; Kiểm toán

Các cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng

 • Cán bộ phụ trách thuộc Người Quyết định đầu tư
 • Cán bộ phụ trách thuộc Chủ đầu tư
 • Giám đốc dự án; cán bộ ban QLDA
 • Chủ nhiệm dự án; Chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế; thiết kế viên; chủ nhiệm khảo sát; cán bộ khảo sát; Chủ nhiệm kiểm định; kiểm định viên;
 • Kỹ sư định giá; cán bộ thẩm tra; thẩm định  
 • Giám đốc điều hành thi công, chỉ huy trưởng
 • Giám sát trưởng, giám sát viên
 • Thanh tra viên, kiểm toán viên…

Làm dự toán liên quan gì đến các tổ chức, cá nhân đó?

Người lập dự toán cần biết các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để biết được: trong quá trình thực hiện cơ quan nào, ai là người thẩm tra, thẩm định, phê duyệt (dự án, thiết kế, dự toán)? Từ đó thực hiện các bước công việc theo đúng quy trình, trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Một điều bạn có thể bạn chưa biết? Chứng chỉ hành nghề là dành cho cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động là dành cho tổ chức (công ty, doanh nghiệp, Viện, Trung tâm...).

Mời các bạn xem video bài giảng của thầy Nguyễn Thế Anh để hiểu thêm nhiều vấn đề.

Đăng ký khóa học dự toán tốt nhất tại GXD với ngay Ms Thu An 0985 099 938. Đầu tư cho nghề nghiệp cuộc đời, hãy chọn nơi tốt nhất. Hãy xem các bài chia sẻ miễn phí ở trang của GXD là bạn có thể đánh giá về chất lượng, sự tâm huyết.