Học dự toán công trình: Các loại báo cáo đầu tư xây dựng? Khi nào thì phải làm? Liên quan gì?

Học dự toán công trình: Các loại báo cáo đầu tư xây dựng? Khi nào thì phải làm? Liên quan gì?

01/10/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Học dự toán công trình: Các loại báo cáo đầu tư xây dựng? Khi nào thì phải làm? Liên quan gì đến công việc dự toán?

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng.
2. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.
3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Làm dự toán là bạn đang cố gắng định giá chính xác công trình trước khi thi công (đang dự đoán nên chưa chính xác tuyệt đối được đâu). Bạn phải hiểu rất rõ về công trình, về dự án mình tham gia thì mới định giá tốt được. Thực tế tôi đã gặp nhiều trường hợp, do bị ép tiến độ rất gấp, bản thân người lập dự toán cùng lúc phải đảm đương nhiều việc, hoặc không có kế hoạch công việc. Đến lúc vắt chân lên cổ chạy, nên không kịp đọc hiểu về dự án, chẳng đọc các báo cáo trên mà hiểu về dự án. Dẫn đến lập dự toán sai lệch nhiều, có khi làm hỏng cả dự án, hoặc dẫn đến kéo dài dự án, làm dự án trở nên kém hiệu quả.

Một thực tế nữa, các dự án nhỏ nhỏ ở các địa phương rất nhiều, thường thì nhỏ hơn 15 tỷ thì sẽ lập BC KTKT. Bạn chú ý đọc kỹ các nội dung của BC KTKT gồm những gì trong Nghị định quản lý dự án hoặc Luật Xây dựng hiện hành. Dự toán cho các công trình chỉ cần lập BC KTKT rất nhiều.

Ghi danh khóa học dự toán tốt nhất tại GXD, liên hệ ngay Ms Thu An 0985 099 938 để đăng ký. Đầu tư cho nghề nghiệp cuộc đời, hãy chọn nơi tốt nhất. Cứ xem các chia sẻ miễn phí ở trang của GXD là bạn đủ đánh giá về chất lượng và sự tâm huyết rồi.