Em đang làm hồ sơ thầu do trái ngành nên không biết bắt đầu từ đâu?

Em đang làm hồ sơ thầu do trái ngành nên không biết bắt đầu từ đâu?

22/09/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Em đang làm hồ sơ thầu do trái ngành nên không biết bắt đầu từ đâu?

Câu hỏi: Dạ thầy ơi! Em học kiến trúc sư mà giờ phải đi làm bên xây dựng. Em đang làm hồ sơ dự thầu mà giờ không biết nên bắt đầu từ đâu? Thầy giúp em với.

Bài này các bạn kỹ sư, cử nhân thuộc chuyên ngành khác với Kiến trúc sư nhưng có hoàn cảnh tương tự hoàn toàn có thể tham khảo.

Trả lời:

1. Trong ngắn hạn: Để giải quyết công việc trước mắt mà sếp giao. Em hãy:

- Đọc hồ sơ mời thầu, trong đó có gì không hiểu thì tham khảo công trình cũ;

- Tìm Nghị định, Thông tư, Tài liệu... để đọc (gợi ý liên quan đến lập giá thầu: Thông tư số 06/2016/TT-BXD và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 08/2016/TT-BTC, kích vào đây có đủ)
- Vào http://giaxaydung.vn tìm những mục, những bài liên quan đến dự thầu đọc. Em phải tua nhanh, tìm nhanh, tra nhanh đến những chỗ em cần trước, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, đừng lan man.
- Dùng phần mềm Dự thầu GXD và in các tập bài tập thực hành trong hướng dẫn ra, cày nghiến ngấu vài đêm (như ngày trước ôn trước khi thi ấy).

2. Về dài hạn: Nếu công việc làm thầu còn là công việc lĩnh lương, gắn bó lâu dài thì phải đầu tư học bài bản:

Em phải đầu tư Thời gian, Tiền bạc, Công sức... cho nghề nghiệp của mình.

2.1 Đầu tư khóa học

Đầu tư khóa học giúp em có kiến thức để biết làm, về dài hạn sẽ đỡ công sức, tiết kiệm thời gian của bản thân em và đơn vị và đem lại nhiều lợi ích khác...
- Em hãy đăng ký các khoá học sau tại GXD: 1) Khóa Lập giá thầu; 2) Khóa Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 3) Khóa định giá xây dựng; 4. Khóa đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình...
- Nếu ở xa và khó đến lớp học, em có thể đăng ký 1 số khóa offline, còn lại học Online ngay trên trang http://gxd.edu.vn này.

2.2 Đầu tư tài liệu

- Mua sách về đọc (biện pháp thi công, tổ chức xây dựng, tổng mặt bằng, tiến độ thi công, công nghệ xây dựng... và cả các Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu). Đừng tiếc, sách là người thầy dễ gặp, rẻ tiền và hiệu quả nhất.

- Tải các Luật, Nghị định, Thông tư: sắp xếp cẩn thận
+ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về đấu thầu, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình
+ Thông tư: Thông tư số 06/2016/TT-BXD về lập và quản lý chi phí, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT về đấu thầu xây lắp, Thông tư số 08/2016/TT-BTC về thanh quyết toán

- Sưu tầm và tham khảo các hồ sơ thầu, biện pháp thi công... của công trình tương tự.

2.2 Đầu tư thời gian xem video

Rất nhiều video liên quan đến công tác định giá xây dựng, định mức, đơn giá, dự toán, phần mềm...

- Hãy dành thời gian xem tất cả các video trên các kênh của GXD sau đây: http://youtube.com/duthaugxd, http://youtube.com/giaxaydung, http://youtube.com/thanhquyettoan, http://youtube.com/hosochatluong
- Tổng hợp kiến thức trong các video thành của mình.

2.3. Đầu tư phần mềm

Phần mềm Dự thầu GXD là tốt nhất cho lập giá dự thầu. Lại có nhiều video, bài tập và cả khóa học online. Hãy đầu tư 1 bản, nghĩ nhanh, làm nhanh, quyết nhanh. 1 phần mềm không bằng bữa nhậu, nhưng chậm chừng nào thì chậm cho những tháng lương cao và nhiều việc khác của bạn chừng ấy.

Phần mềm Dự thầu GXD dùng là thắng thầu

Tôi cũng có mấy nhân viên là Kiến trúc sư. Giờ toàn làm việc Kinh tế xây dựng thôi (khối lượng, định mức, đơn giá, dự toán, dự thầu...). Chả thấy vẽ gì nữa, nhiều lúc đùa: quên hết cả AutoCad rồi cũng nên :D

Chúc em thành công. http://gxd.edu.vn