Bất lợi thế nào khi dùng chung tài khoản học online GXD

Bất lợi thế nào khi dùng chung tài khoản học online GXD

24/08/2017 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


- Tài khoản của bạn sẽ được cấp chứng nhận tên bạn. Nếu bạn đang học bằng tài khoản người khác, chứng nhận hoàn thành khóa học ma GXD cấp sẽ không phải tên bạn.

- GXD sẽ cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm. Nên khi các nhà săn đầu người hỏi, chúng tôi sẽ giới thiệu các tài khoản có bề dày thành tích học tập, thể hiện qua quá trình lâu dài và các khóa học trên hệ thống. Đó cũng là tài sản của bạn. Nếu bạn dùng tài khoản của người khác -> trở thành tài sản của họ.

- GXD sẽ cung cấp các giới thiệu về hợp đồng công việc. Bạn dùng tài khoản người khác, GXD liên hệ giới thiệu với tài khoản đó -> không phải bạn được hưởng lợi.

- GXD sẽ có các chương trình khuyến mại, tặng quà, cập nhật thông tin.  Bạn dùng tài khoản người khác, các chương trình này lâu dài người đó hưởng lợi.

- GXD sẽ có các chương trình phối hợp kinh doanh cho các tài khoản. Bạn dùng tài khoản người khác -> sẽ mất cơ hội tốt đẹp này.

Năng lực hành nghề, khả năng, kinh nghiệm cũng được chứng minh qua quá trình học tập. Gxd.edu.vn được xây dựng trên nền tảng tư tưởng: Quá trình chứ không Tức thời. Tức là, học tập, tích lũy kiến thức - năng lực - kinh nghiệm phải qua 1 quá trình lâu dài - chắc chắn và có nền tảng bền vững.

GXD kiên định theo đuổi định hướng, mỗi tài khoản trên hệ thống là 1 tài sản của mỗi người, đi liền với chất lượng, uy tín và thương hiệu - nên không ngừng tăng giá trị theo thời gian.

Bài này sẽ còn được tiếp tục hoàn thiện khi chúng tôi không ngừng nghiên cứu, tìm cách tăng các lợi ích tài khoản của bạn trên gxd.edu.vn. Hãy đầu tư, làm đẹp cho 1 tài khoản của mình trên gxd.edu.vn.

Liên hệ Tư vấn và đăng ký:

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng

Địa chỉ: Số 124, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:  Ms: Huyền Thanh: 0985.099.938 hoặc Ms Thu An: 0974 889 500