6 điều nên chú ý để học tốt và hiệu quả ở thời đại Internet

6 điều nên chú ý để học tốt và hiệu quả ở thời đại Internet

24/08/2018 / Nguyễn Thế Anh

Lượt xem: 1


Ngày xưa, kiến thức rất khó tìm. Chỉ nằm trong sách, trong thư viện các thành phố lớn, các trường các viện đại học lớn và người ta phải nhớ mọi thứ. Nên phải cộng điểm cho học sinh nông thôn vì ít cơ hội tiếp cận kiến thức.

Nhưng, bây giờ kiến thức nằm hết trên mạng, trong file máy tính, trong điện thoại, trong máy tính bảng, truy cập phát ra ngay, đem theo được cả bên mình, nên các nước đã phải thay đổi chương trình học phổ thông sau khi máy tính và Internet ra đời. Học sinh chỉ cần:

1. NHỚ những gì hết sức quan trọng
2. Phương pháp TÌM KIẾM tài liệu.
3. Cách TƯ DUY: phản xạ nhanh, tư duy có hệ thống, tập trung vào bản chất cốt lõi, bỏ qua tiểu tiết lặt vặt, manh mún
4. Phương pháp GHI NHỚ khoa học: Dùng hình ảnh, sơ đồ, liên tưởng, liên hệ, lặp lại

5. Biết SẮP XẾP: việc quan trọng phải làm trước, việc chưa quan trọng có thể làm sau, ưu tiên những gì mấu chốt, những gì thiết yếu

Vì chữ nghĩa rồi cũng sẽ rụng rơi hết theo thời gian, kiến thức mới lại bổ sung liên tục, nên có phương pháp tìm kiếm thông tin tốt sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống sau này. Làm ngành nghề gì cũng cập nhật được cái mới. Tư duy tốt để sáng tạo ra những thứ mới không phải lặp lại, học đòi ai. Phương pháp ghi nhớ tốt sẽ tiết kiệm nhiều thời gian, công sức học tập, ôn thi... 

Cách học và tiếp cận thông tin bây giờ cũng khác, cách dạy cũng phải khác đi. Chỉ e ngành giáo dục và các thầy/cô chưa chịu cập nhật hoặc chưa kịp đổi khác đi để theo kịp sự phát triển...