Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Phạm Duy khánh
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:
02/10/1990

Thành Tích Học Tập

Phạm Duy khánh
Đấu thầu, ôn thi Chứng chỉ Hành nghề đấu thầu
Chưa xếp hạng