Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Nguyễn Quang Minh
Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
12/12/1990

Thành Tích Học Tập

Nguyễn Quang Minh
Học sử dụng phần mềm Dự toán GXD Online
Khá