Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Đào Duy Hải
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:
30/11/-0001

Thành Tích Học Tập

Đào Duy Hải
Học sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng GXD
Chưa xếp hạng