Định mức dự toán kiến thức quan trọng bậc nhất

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

400,000 ₫

500,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 0 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học định mức Online

Làm gì cao siêu cũng không thể xa rời nền tảng thực tại: Định mức.

- Khái niệm định mức, phân loại định mức dự toán, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tỷ lệ, định mức cơ sở. Vai trò, tác dụng, hiệu quả của việc hiểu biết và sử dụng thành thạo định mức.

- Giới thiệu các tập định mức hiện hành. Tặng bộ sưu tập đầy đủ file các tập định mức.

- Tìm hiểu Nội dung học về định mức, tìm hiểu các áp dụng, điều chỉnh, vận dụng, bảo vệ. Các bạn lập dự toán, thẩm định/thẩm tra dự toán tại Tư vấn thiết kế, cơ quan thẩm định

- Tạo bộ định mức nội bộ cho doanh nghiệp từ dữ liệu công trình tương tự, dữ liệu quá khứ

- Các kiến thức phải nhìn xuyên suốt, gắn với điều chỉnh giá hợp đồng... lợi cho các bạn dùng GXD là đây. Các nhà thầu dùng GXD phải được đào tạo bài bản để lợi nhuận cao hơn, bảo vệ sản lượng hoàn thành ko bị xuất toán.

Khái niệm về định mức

backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png