Màu sắc trong bảng Tổng hợp và chênh lệch vật tư có ý nghĩa gì?

Câu hỏi: Khi Tính chênh lệch vật liệu, nhân công, máy thi công. Nếu nhập giá Vật liệu hiện trường vào cột giá thời điểm trong bảng Tổng hợp & Chênh lệch (cột 7) thì thấy đổi màu, nó có ý nghĩa gì ạ?

Trả lời: Nó có ý nghĩa là: Dự toán GXD quan tâm đến người sử dụng 1 cách tinh tế, từ những điều tưởng như nhỏ nhất nhưng lại rất quan trọng.

Khi nhập giá tăng thì đổi màu xanh, giá thấp hơn đổi màu đỏ, không thay đổi thì màu đen. Để giúp người sử dụng định hướng và tránh nhầm lẫn.

  • Màu Đỏ: Thì kiểm tra tại sao giảm giá?
  • Màu Xanh: Thì kiểm tra tại sao tăng giá?
  • Còn màu Đen: Liếc mắt xem mình đã xử lý chưa.

Bạn xem cột 7 trong ảnh sau đây nhé:

Điều rất hay là trong Excel-GXD có tính năng lọc dữ liệu theo màu sắc, bạn xem ảnh là biết cách dùng luôn.

lọc dữ liệu giá theo màu sắc trong phần mềm dự toán gxd