Liên hệ

Địa chỉ: Toà nhà số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Mobi: Ms Thu An 0985 099 938 hoặc Ms Huyền Thanh 0975 381 900

Email: daotao@giaxaydung.com hoặc daotao@gxd.vn