Khóa học kỹ sư QS GXD (Quantity Surveyor) bạn sẽ học những gì?

Khóa học kỹ sư QS GXD (Quantity Surveyor) bạn sẽ học những gì?

Nhiều người đang hiểu Kỹ sư QS (Quantity Surveyor) là kỹ sư phụ trách về khối lượng, thường là khối lượng của nhà thầu ở khâu thi công.​

Tại khóa đào tạo Kỹ sư QS GXD (Quantity Surveyor), các bạn đã được mở rộng nghiệp vụ và xác định chi tiết, rõ ràng hơn. Các bạn được đào tạo toàn diện và xuyên suốt:​

  • Khối lượng để lập dự toán: Bạn phải hiểu cả về dự toán thiết kế, từ khối lượng kết hợp với đơn giá hình thành giá xây dựng của Chủ đầu tư thế nào, để khâu sau biết mà tối đa hóa lợi nhuận... Bạn được thực hành phần mềm Dự toán GXD.​

  • Khối lượng làm giá dự thầu: Bạn phải hiểu cả về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Thực hành phần mềm Dự thầu GXD.​

  • Khối lượng để ký hợp đồng: Bạn phải hiểu về hợp đồng, các tình huống phức tạp khiến bạn đau đầu nếu không lường trước khi ký và thực hiện hợp đồng​

  • Khối lượng được nghiệm thu: Nghiệm thu đạt về chất lượng thì mới được nghiệm thu về khối lượng. Thực hành phần mềm QLCL GXD.​

  • Khối lượng để thanh quyết toán: Khối lượng như nào thì được thanh toán và thế là bạn phải hiểu về thanh quyết toán, bạn được đào tạo nghiệp vụ làm thanh quyết toán khối lượng hoàn thành. Thực hành phần mềm Quyết toán GXD.​

  • Khối lượng điều chỉnh giá hợp đồng và bảo vệ được khối lượng, lập được giá, xác định được giá trị, lấy được tiền: Nên bạn phải hiểu về quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và các pháp luật có liên quan, phải làm thế nào để thi công mà lấy được tiền đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ… Bạn được thực hành điều chỉnh giá với phần mềm Quyết toán GXD.​

  • Khối lượng để lập tiến độ: Bạn sẽ được thực hành phần mềm Microsoft Project, khóa học hay và tốt nhất hiện nay.​

  • Định hướng xuất khối lượng Revit for BIM: Bạn sẽ hiểu và có định hướng tương lai sẽ là xuất khối lượng từ bản thiết kế, từ Revit. Bạn được hướng tìm hiểu một số nội dung khởi đầu về Revit for BIM.​

Bạn ít đọc được ở đâu đề cập các nội dung rõ thế phải không nào!? Hãy tham gia khóa học Kỹ sư QS GXD nhé, chỉ có tại GXD mới có chương trình với đủ các phần mềm thực hành, có khóa học trên web online để bổ sung thêm kiến thức cho khóa học tại lớp offline.​

- Có hiểu tổng thể mối liên hệ giữa các khâu, các công đoạn thì mới làm tốt. Chỉ làm tốt công việc khâu của mình thôi chưa đủ, còn phải tạo bàn đạp tốt các khâu sau cho đồng đội, của toàn dự án. Các kỹ sư QS sẽ phải hiểu về dự toán, đấu thầu, hợp đồng, hồ sơ chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán – thế mới bảo vệ được thành quả.​

Với các sếp khi thấy 1 kỹ sư QS đã từng qua lớp đào tạo Kỹ sư QS GXD hãy tuyển dụng và dùng họ. Chất lượng đào tạo và tư duy rất tốt đấy.​

Và không chỉ chúng tôi, mà phải 2 chiều, các bạn lớp Kỹ sư QS GXD (Quantity Surveyor) cũng phải góp phần để tạo lập thương hiệu để có thể tự hào về bản thân, năng lực của mình dẫn đến tiền lương và các lợi ích, quyền lợi khác của chính bạn. Phải nói cho người ta biết, mình đã từng học tập, nỗ lực trong môi trường và chương trình như thế nào LIKE.png

Đầu tư ngay lớp học Kỹ sư QS GXD xin liên hệ: Ms Thu An 0985 099 938. Nếu yêu nghề, say đắm với nghề bạn không thể bỏ qua lớp học này được.