Học dự toán công trình: Tìm hiểu về áp định mức đào đất nền đường 90% đào máy và 10% sửa thủ công

Câu hỏi: Người lập dự toán thường tính là 90% đào máy và 10% sửa thủ công. Nhưng theo em hiểu thì định mức đào máy đã có phần sửa hoàn thiện hố móng rồi. Vậy để 10% đào thủ công có đúng không?

Trả lời:

Thực tế máy không thể đào được hố đào "vuông vắn" đúng theo bản vẽ thiết kế. Nên người ta đào khối lượng lớn bằng máy, sau đó nhân công xuống sửa cho ra cái hố móng, hố đào vuông vức theo yêu cầu.
Nếu dùng mã định mức đào máy đã có nhân công sửa rồi (trong định mức có cả Nhân công và Máy thi công) thì không chia 90% đào máy, 10% sửa thủ công nữa. Vì như vậy sẽ giảm tỷ lệ đào máy xuống dưới 90%. Người hiểu biết thì hay lợi dụng chỗ này, người ko biết thì vô tình sai. Vì đào máy rẻ hơn đào thủ công, người ta cứ tăng khối lượng đào thủ công lên để tăng giá trị, nhưng thực tế làm máy rất nhanh.
Như trong hình định mức tôi trích dẫn bạn thấy thành phần công việc đã có đoạn: "bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật", trong bảng định mức thì đã có hao phí nhân công. Vì vậy, nếu áp mã này cho 90% khối lượng công tác đào nền đường bằng máy rồi, sau đó lại áp 10% khối lượng đào thủ công nữa thì tỷ lệ đào máy sẽ giảm xuống dưới 90%, tỷ lệ đào thủ công là hơn 10%. Làm tăng thêm giá trị đào thủ công (xu hướng đào thủ công đắt hơn đào máy).

Lời khuyên của Dự toán GXD: Em phải đọc kỹ thành phần công việc trong định mức và hiểu kỹ trước khi sử dụng.