Bản chất của sự phát triển thần kỳ = NĂNG SUẤT (PRODUCTIVITY)

Bản chất của sự phát triển thần kỳ = NĂNG SUẤT (PRODUCTIVITY)

Đây là một trong những bài diễn văn huyền thoại nhất của Lý Quang Diệu, thủ tướng Cộng Hòa Singapore, nhà thiết kế là kiến trúc sư tài năng cho sự phát triển của Singapore.

Chúng ta sẽ làm được và không cần ai giúp hết.

Họ không giúp chúng ta làm những việc này chút nào cả MÀ CHÍNH LÀ CÁC BẠN.

Giờ làm thế nào để chúng ta đạt được mức độ tiếp theo?

Kế tiếp, bước nhảy tiếp theo là sự thay đổi về chất lượng.

Đó là phải đào tạo mọi người để làm được những việc đòi hỏi trình độ cao.

Rồi bạn tiến lên, rồi mọi người đều tiến lên.

Từ không được đào tạo lên bán chuyên, từ bán chuyên lên lành nghề.

Từ lành nghề lên kỹ thuật viên.

Từ kỹ thuật viên lên giám sát.

Từ giám sát lên kỹ sư.

Từ kỹ sư lên quản lí.

Từ quản lí lên giám đốc.

Một quá trình khá là dài, 10-15 năm…

Đó là lý do tại sao các trường đại học, các cơ sở đào tạo, cả hệ thống giáo dục lại trở nên thiết yếu.

Từ ngữ đơn giản nhất để diễn đạt là NĂNG SUẤT.

Năng suất là khả năng kết hợp giữa con người và máy móc để tạo ra nhiều sản phẩm hơn trên giờ công lao động.

Năng suất là nhiều sản phẩm chất lượng cao, vượt trội hơn những người khác hay bất kì nhóm nào khác có thể làm.

THÚC ĐẨY SỰ HỢP TÁC CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI LẬP, CẠNH TRANH.