• Ôn thi Chứng chỉ Hành nghề Giám sát Công trình Dân dụng Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
  • Câu hỏi chung về pháp luật xây dựng
  • Hướng dẫn làm bài thi và làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề
  • Kiến thức pháp luật về Giám sát thi công xây dựng
  • Kiến thức chuyên môn về Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
  • Bài thi Chứng chỉ hành nghề mô phỏng kỳ thi thật
Hướng dẫn làm bài thi và làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề

Cấp có thẩm quyền cũng đã rất cố gắng để đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ. Để làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề, bạn chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cấp (theo mẫu số 01 Phụ lục IV của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP)

2. Bản Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)

Bằng tốt nghiệp, 2 ảnh mầu 4x6, Chứng chỉ cũ hết hạn (nếu có)

3. Bản Hợp đồng lao động cá nhân với công ty

4. Bản Hợp đồng xây dựng công trình kê khai trong hồ sơ

5. Quyết định Phân công công việc (tùy hạng chứng chỉ thì là Giám đốc quản lý dự án hoặc Tham gia quản lý dự án).

Lưu ý:

  • Giấy tờ cá nhân công chứng, giấy tờ thuộc công ty photo đóng dấu treo để xác nhận.
  • Trong đơn có thể kê khai nhiều, còn giấy tờ chứng minh chỉ cần đủ.
  • Kinh nghiệm khi làm hồ sơ, nhiều bạn mới thấy tiếc vì lúc làm công trình đã không xin hồ sơ. Từ giờ trở đi nhớ làm công trình nào thì xin sếp cái QĐ để lưu hồ sơ cá nhân, sau làm năng lực thì cũng tốt cho cả công ty và bản thân.
  • Ở thời điểm hiện tại, có 1 số sửa đổi về quy định cấp Chứng chỉ hành nghề tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, các bạn đọc và cập nhật tại đây.

Để xem đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mời bạn xem tại địa chỉ sau: kích vào đây