Video 8 – Xử lý tình huống với file cài đặt Soft | Dự toán GXD 10

720
Published on 25/01/2016 by Thang Pham

Trong Video 8 – Xử lý tình huống với file cài đặt Soft | Dự toán GXD 10 hướng dẫn xử lý khi cài đặt bằng bộ cài chung GXDSoft.
Cần hỗ trợ bất kỳ nội dung nào liên quan tới các khóa học nghiệp vụ do GXD tổ chức, sử dụng phần mềm xin mời liên hệ Trần Linh GXD:098 281 2793 để được hỗ trợ kịp thời nhất!

Category Tag

Add your comment

Your email address will not be published.