Video 20 – Tính giá dự thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016

947
Published on 03/02/2016 by Thang Pham

Nội dung Video 20 – Tính giá dự thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016, bao gồm hướng dẫn thao tác lệnh tính giá dự thầu cho hợp đồng theo đơn giá cố định trên phần mềm Đấu thầu GXD.
Cần hỗ trợ bất kỳ nội dung nào liên quan tới các khóa học nghiệp vụ do GXD tổ chức, sử dụng phần mềm xin mời liên hệ Trần Linh GXD:098 281 2793 để được hỗ trợ kịp thời nhất!

Category Tag

1 comment

Add your comment

Your email address will not be published.