Video 11 – Xử lý một số lỗi thao tác khi sử dụng phần mềm | Dự toán GXD 10

777
Published on 23/03/2016 by Thang Pham

Video 11 – Xử lý một số lỗi thao tác khi sử dụng phần mềm | Dự toán GXD 10, hướng dẫn xử lý lỗi thường gặp khi thao tác xóa công tác tương tự như excel tại sheet Dự toán XD . Để tránh phải gặp lỗi này bạn thực hiện kích chuột phải vào mã hiệu công tác cần xóa sau đó dùng lệnh: Xóa công tác, dòng thừa.

Category Tag

Add your comment

Your email address will not be published.